Lead Security Analist

 • Stand­plaats Den Helder
 • Contractduur Proeftijd van 2 jaar met de intentie het daarna om te zetten naar een vast dienstverband.
 • Uren per week 38
 • Maand­salaris €4.526 - €5.821
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Universitair oude stijl
 • Vakgebied ICT
 • Reageren voor 20 maart
 • Vacaturenummer 565299
 • Plaatsingsdatum 25 februari 2022
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Werken bij het ministerie van Defensie maar niet als militair?

Word Lead Security Analist in het maritieme domein!!

Als je kiest voor een baan bij Defensie, dan kies je voor maatschappelijk relevant werk. Je draagt echt iets bij aan een veilig Nederland. Naast 40.000 beroepsmilitairen werken er ook nog zo’n 20.000 burgers bij Defensie. Wil jij in je eigen vakgebied als burger bijdragen aan een professionele defensieorganisatie en daarmee aan vrede en veiligheid in binnen- en buitenland?

Als niets meer werkt, gaan wij door!

Wat ga je doen?

Als Lead Security Analist Maritieme IT ben je dé coördinator op het gebied van information- & cybersecurity voor onze Guardion productfamilie ten aanzien van technologische- en methodische aspecten. Je bent daarmee ook dé coördinator voor information warfare aspecten binnen onze productfamilie en ondersteunt de Maritieme IT organisatie als geheel om “Secure-by-Design” te zijn door de uitvoering van de volgende kerntaken:

1. Je brengt vanuit een technologisch- & methodisch perspectief information- & cybersecurity risico’s en dreigingen in kaart en vertaalt deze voor de Maritieme IT productfamilie door:

 • Het uitvoeren van dreigingsanalyses vanuit een technologisch- & methodisch perspectief;
 • Het opstellen van risicoprofielen vanuit een technologisch- & methodisch perspectief;
 • Het zorgdragen voor het ontwikkelen en evalueren van technologisch- & methodisch toegepaste dreigingsscenario’s (use cases);
 • Het ontwikkelen van technologisch- & methodisch use cases en het evalueren en doen van voorstellen ter verbetering daarvan;
 • Het zorgdragen voor het opstellen en evalueren van maatregelen voor mitigatie van dreigingen en kwetsbaarheden als onderdeel van de technologisch- & methodisch binnen de doelarchitectuur van de maritieme IT projecten en productfamilie;

2. Je neemt mitigerende maatregelen om dreigingen en kwetsbaarheden van elke omvang en complexiteit te verhelpen of voorkomen door:

 • Het bepalen van de impact van de geconstateerde dreigingen en kwetsbaarheden en het besluiten over de te nemen mitigerende maatregelen;
 • Het geven van opdracht tot het nemen van mitigerende maatregelen;
 • Het voeren van regie op de gegeven opdrachten tot mitigerende maatregelen;
 • Het besluiten over escalatie van kwetsbaarheden en dreigingen buiten Maritieme IT;
 • Het escaleren van kwetsbaarheden en dreigingen naar andere Defensie organisaties binnen het information- & cybersecurity domein;
 • Het samen met de secties binnen de afdeling opzetten van een information- & cybersecurity calamiteiten organisatie en werkwijzen;
 • Het coördineren van de reactie indien sprake van een information- & cybersecurity incident;
 • Het documenteren van de eigen bevindingen en oplossingsrichtingen.

3. Je monitort en borgt voor de afdeling Maritieme IT:

 • de kwaliteit van information- & cybersecurity risicoanalyses, architecturen, ontwerpen en oplossingen;
 • het naleven van de eisen en architectuur voor informatiebeveiliging en het consequent toepassen van Interoperability-by-Design, Secure-by-Design en Privacy-by-Design;
 • de informatiebeveiligingsbewustzijn binnen de organisatie,
 • de relevante information- & cybersecurity risico’s voor de organisatie,
 • de organisatie voldoende voorbereid is op toekomstige information- & cybersecurity risico’s;
 • de kwaliteit van information- & cybersecurity assessments,
 • op basis van assessments, test, reviews en audits de organisatie compliancy op het gebied van information- & cybersecurity t.a.v. beleid, wet- en regelgeving,
 • de status van information- & cybersecurity incidenten en presenteert verbetervoorstellen.

4. Je draagt bij aan de strategie en het beleid van de afdeling Maritieme IT op het gebied van information warfare en information (inclusief cyber) security door:

 • Het definiëren van de technologische- & methodische voortbrengings-, instandhoudings- en inrichtingskaders binnen Maritieme IT;
 • Het adviseren van het hoofd van de afdeling en sectiehoofden over de technologische- & methodische aspecten van information warfare en information (inclusief cyber) security binnen Maritieme IT en het JIVC;
 • Het leveren van input voor de (information- & cyber)security roadmap en het informatiebeveiligingsjaarplan vanuit technologisch perspectief;
 • Het afstemmen en in lijn brengen van technologische- & methodische kaders met alle actoren binnen het Maritieme Informatie Domein.

Functie-eisen:

Functie eisen

 • WO werk- en denkniveau, bij voorkeur afgeronde opleiding of een vergelijkbare combinatie van opleiding en ervaring, zo nodig toetsbaar in een assessment;
 • Je beschikt over minimaal:
 • 5 jaar ervaring in een leidinggevende positie (burger of militair)
 • 5 jaar ervaring in het maritieme domein (burger of militair)
 • 5 jaar ervaring in het werken in (inter)nationaal verband
 • Goede communicatieve vaardigheden, je bent uitstekend in staat draagvlak te creëren en relaties op te bouwen
 • Pro-actief, discreet en organisatiesensitief
 • Uitstekende kennis van de Nederlandse- en Engelse taal in woord en schrift.
 • Diepgaande kennis van de maritiem doctrine en bedrijfsvoering
 • Diepgaande inzicht op het gebied van information- & cybersecurity dan wel information warfare
 • Kennis van internationale standaardisatie raamwerken en methoden m.b.t. informatie technologie op het gebied van quality-, risk-, compliancy- & (cyber)security.

Competenties:

 • Analyseren
 • Communiceren,
 • Conceptueel denken
 • Initiatief
 • Nauwkeurig
 • Samenwerken
 • Stressbestendig
 • Verantwoordelijkheid
 • Besluitvaardig

Arbeidsvoorwaarden:

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Salaris­omschrijving
 • Het salaris is gebaseerd op een 38-urige werkweek.
 • Maand­salaris Min €4.526 – Max. €5.821 (bruto)
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
 • Contract­duur Proeftijd van 2 jaar met de intentie het daarna om te zetten naar een vast dienstverband.
 • Maximaal aantal uren per week 38

Overige arbeidsvoorwaarden:

Defensie hecht sterk aan persoonlijke groei en kent goede studiefaciliteiten, hierdoor sta je nooit stil. Je krijgt alle ruimte om jezelf te ontwikkelen en door te groeien.

Buiten het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering van 8,3%, de zogeheten dertiende maand. Daarnaast ontvangen burgermedewerkers maandelijks een bruto tegemoetkoming voor de ziektekostenverzekering. Naast een pensioenregeling bij het ABP-ontvang je maandelijks een tegemoetkoming voor woon-werkverkeer of kun je onder gunstige voorwaarden kiezen voor een ov-abonnement met onbeperkt reizen door heel Nederland.

Hoe leuk het werken bij Defensie ook is, wij vinden het ook belangrijk dat je dit met jouw privéleven kunt combineren. Diverse verlofregelingen (bijvoorbeeld 75% betaald ouderschapsverlof) en flexibele werktijden dragen bij aan een goede balans. En als dat niet genoeg is, dan is het ook nog mogelijk je werktijd (tijdelijk) enkele uren per week te verkorten en extra verlofuren en/of ADV-uren op te bouwen.

Bijzonderen:

 • Jouw cv en motivatiebrief dienen uiterlijk 20-3-2022 bij ons binnen te zijn.
 • Selectiegesprekken zullen vooralsnog plaatsvinden in de week 13. Mochten hier wijzigingen in optreden in verband met COVID-19, dan kijken we welke alternatieven mogelijk zijn. Wellicht vinden de gesprekken plaats via digitale communicatie (MS-teams).
 • Deze vacature is zowel in- als extern opengesteld. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten de voorkeur. Als eerste zal de interne selectieronde gehouden worden.
 • Aantal uren per week 38, aan te passen naar 36 of 40 voor een voltijd functie.
 • Voor externe kandidaten geldt, afhankelijk van het kennis- en ervaringsniveau, een proeftermijn van 3 mnd.
 • Een veiligheidsonderzoek en referentiecheck maken deel uit van de selectieprocedure.
 • Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.
 • Voor externe kandidaten geldt, je bent bereid om de eed of belofte voor burgermedewerkers van Defensie af te leggen.
 • Voor externe kandidaten geldt, je hebt een Nederlandse nationaliteit of een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA). Dit is een vergunning die vreemdelingen van buiten de EU, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland en Zwitserland het recht geeft om in Nederland te verblijven en te werken voor een periode langer dan drie maanden. Een vergunning is niet nodig voor werknemers uit landen van de Europese Economische Ruimte (EER) en uit Zwitserland. Voor deze landen geldt een vrij verkeer van werknemers.

Defensie is van iedereen en voor iedereen, we zijn ervan overtuigd dat we met een diverse en inclusieve organisatie onze taak, Verbinding maken tussen willen en kunnen, het beste kunnen uitvoeren wanneer ons personeel een afspiegeling is van de maatschappij. Wij nodigen je daarom graag uit om te solliciteren op deze functie! Voor vragen kun je je wenden tot Dhr. R. Vossestein (Recruitment Adviseur) e-mail: rj.vossestein@mindef.nl

Voor meer informatie over deze vacature: De heer Albert-Jan de Boer, transformatiemanager en hoofd maritieme IT ondersteuningscel AJ.Boer@mindef.nl

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure: Mevrouw M. Pont, P&O Adviseur m.pont.01@mindef.nl 06-12049090

Digitaal solliciteren