Servers beruchte hackersgroep Lockbit uit de lucht

De infrastructuur van de ransomware groep Lockbit is in beslag genomen door internationale handhavingsinstanties. Deze operatie, genaamd Cronos, zou Lockbit 3.0 buiten werking moeten stellen. Doordat de leden van de hackersgroep geen toegang meer hebben tot hun eigen infrastructuur is het nu onmogelijk voor ze om te communiceren met slachtoffers en losgeld te eisen.

Betekent dit het einde van Lockbit?

Ivan Kwiatkowski, cybersecurity onderzoeker bij Harfanglab, legt uit: "Deze grote operatie, die de kracht en het belang van internationale samenwerking aantoont, is een overwinning in de strijd tegen cybercriminaliteit. Het succesvol in beslag nemen van de infrastructuur van zo'n productieve Lockbit 3.0 groep vertraagt niet alleen hun activiteiten, maar geeft ook een sterk signaal af aan hun 'filialen'. Het ecosysteem van ransomware werkt als een bedrijf, met talloze belanghebbenden die betrokken zijn bij de infectieketen. Deze spelers zijn overal ter wereld gevestigd en hebben elk zeer specifieke taken in de distributie van ransomware. Het is te hopen dat het in beslag nemen van deze infrastructuur autoriteiten toegang geeft tot decryptiesleutels of losgelden, zodat slachtoffers hun gegevens of hun geld kunnen terugkrijgen."

"We moeten deze grote operatie niet bagatelliseren, maar we moeten helaas voorzichtig blijven. We hebben in het verleden veel gevallen gezien waarbij groepen een manier vinden om terug te komen, hun architectuur te herstructureren en uiteindelijk door te gaan met opereren. Hoewel sommige actoren zijn gearresteerd als onderdeel van deze operatie, lijkt het onwaarschijnlijk dat alle leiders of leden van Lockbit zullen worden gearresteerd. Dit betekent dat veel filialen in staat zullen zijn om door te gaan met het verspreiden van ransomware, eventueel voor andere groepen, met andere malware, terwijl ze wachten tot de infrastructuur van Lockbit opnieuw is opgebouwd. Er is geen twijfel dat de inbeslagname van de infrastructuur de activiteiten van de bende een tijdje zal vertragen, maar we kunnen aannemen dat een aantal spelers nog steeds de broncode voor de malware van de groep hebben; en een manier zullen vinden om hun ecosysteem opnieuw op te bouwen."