Nederland is Europees kampioen Zitten

Nederland is Europees kampioen zitten. In  geen enkel ander Europees land zit zo’n groot deel (32%) van de volwassen bevolking meer dan 8,5 uur per dag. In andere Europese landen is dat slechts 12 procent. Langdurig zitten geeft meer kans op ernstige gezondheidsproblemen. Om dit tegen te gaan is gestart met de Nationale Beweegminuut. Dit moet zittend Nederland iedere werkdag om 11.00 uur activeren één minuut te bewegen.

Tijdens de coronapandemie en door het thuiswerken nam het aantal zituren toe. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Zitten tijdens werk 2022’ van TNO. Uit nieuwe cijfers van het RIVM in samenwerking met het CBS blijkt dat het aantal uren dat Nederlandse werknemers gemiddeld op een doordeweekse dag zitten is gestegen.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid startte al eerder een campagne om werkenden met een zittend beroep bewust te maken van de risico’s van lang zitten en weinig bewegen tijdens werk. Dit is helaas niet te compenseren door drie keer per week te gaan sporten. Dit geldt voor zowel beeldschermwerkers als chauffeurs. Wanneer het zitten met beeldschermwerk wordt gecombineerd, is er ook sprake van een verhoogde kans op klachten aan armen, nek en schouders. Juristen, accountants en software- en app-ontwikkelaars zijn koploper met een gemiddelde zittijd van minstens 7,5 uur per dag. Van alle sectoren scoort de ICT-sector het hoogst met een gemiddelde zittijd van 7,2 uur per tijdens het werk. Gelukkig is de oplossing vrij simpel: regelmatig even opstaan en bewegen.

Meer bewegen tijdens een werkdag

Om werkenden met een zittend beroep bewust te maken van de risico’s van lang zitten en weinig bewegen tijdens de werkdag werd vanuit de campagne een aantal middelen ontwikkeld die daarbij helpen. Willie Wartaal schreef het nummer ‘De Nationale Beweegminuut’ voor de campagne en maakte samen met vitaliteitscoach Olga Commandeur een videoclip. Werkenden kunnen een dagelijkse notificatie aan hun werkagenda toevoegen. Billy de Chatbot is een whatsappdienst die werkenden aanspoort om meer te bewegen door handige tips te geven. Ook kunnen bedrijven een Beweegworkshop van Olga Commandeur winnen door hun gouden tip met wat zij doen om vaker te bewegen in te zenden. Op de campagnewebsite vinden werkenden verder instructievideo’s van Olga Commandeur met bewegingen, factsheets met feiten en cijfers en online communicatiemiddelen.