Kwart van de bedrijven verbiedt GenAI

Uit de Data Privacy Benchmark Study 2024 van Cisco blijkt dat organisaties steeds bezorgder zijn over hun privacy door het stijgende gebruik van artificiële intelligentie zoals ChatGPT en GenAI. 48% geeft toe niet-openbare bedrijfsinformatie in GenAI-tools te hebben ingevoerd. De meeste organisaties beperken het gebruik van Generative AI (GenAI) vanwege privacy- en beveiligingsproblemen. 27% heeft het gebruik ervan, al dan niet tijdelijk, verboden. 91% van de bedrijven erkent dat ze meer moeten doen om klanten gerust te stellen dat hun gegevens worden gebruikt voor bedoelde en legitieme doeleinden in AI. En 98% zegt dat externe privacycertificeringen een belangrijke factor zijn bij hun aankoopbeslissingen, het hoogste niveau in jaren.

"Organisaties zien GenAI als een compleet andere technologie met nieuwe uitdagingen", zegt Dev Stahlkopf, de Chief Legal Officer van Cisco. "Meer dan 90% van de respondenten is van mening dat AI nieuwe technieken vereist om met gegevens om te springen. Het is van belang dat organisaties een governance-proces in orde hebben en goed waken over privacy. Hun klanten vertrouwen hierop."

De grootste zorgen van de respondenten zijn de bedreiging voor hun juridische en intellectuele eigendom (69%) en informatielekken aan het publiek of concurrenten (68%). De meeste organisaties zijn zich bewust van deze risico's en nemen maatregelen om de gevaren te beteugelen. Wat het gebruik van GenAI betreft, heeft 63% beperkingen ingesteld voor gegevensinvoer. Iets meer dan zestig procent (61%) heeft de keuze van AI-tools beperkt voor werknemers. Iets meer dan een kwart van de bedrijven (27%) heeft het gebruik van GenAI voorlopig volledig verboden. Desondanks hebben veel individuen informatie ingevoerd die problematisch zou kunnen zijn, waaronder informatie over werknemers (45%) of niet-publieke informatie over het bedrijf (48%).

Privacy en vertrouwen

Organisaties erkennen dat het noodzakelijk is om hun klanten gerust te stellen over het gebruik van hun gegevens.

"94% van de respondenten geeft aan dat hun klanten niet bij hen zouden kopen als hun gegevens niet goed worden beschermd", zegt Harvey Jang, Cisco Vice President en Chief Privacy Officer. "Klanten willen harde bewijzen van betrouwbaarheid, aangezien 98% zegt dat externe privacycertificeringen cruciaal zijn bij aankoopbeslissingen. Die helpen om AI ethisch en verantwoord in te zetten, wat het vertrouwen en de loyaliteit van klanten versterkt."

Ondanks de kosten en eisen die privacywetgeving aan organisaties kan stellen, zegt 80% van de respondenten dat de privacywetgeving een positieve invloed op hen heeft gehad. Slechts 6% zegt dat de invloed negatief is geweest. Sterke privacywetgeving vergroot het vertrouwen van consumenten in de organisaties waarmee ze hun gegevens willen delen.

Verder stellen veel overheden en organisaties eisen aan de locatie van gegevens om ze binnen het land of de regio te houden. Hoewel de meeste bedrijven (91%) van mening zijn dat hun gegevens inherent veiliger zijn als ze in hun eigen land of regio worden opgeslagen, zegt 86% ook dat een wereldwijde provider die op grote schaal werkt, hun gegevens beter kan beschermen dan een lokale provider.

Privacy: een waardevolle investering

In de afgelopen vijf jaar zijn de uitgaven aan privacy meer dan verdubbeld, met toenemende voordelen en het behoud van een sterk rendement. Dit jaar gaf 95% aan dat de voordelen van privacy groter zijn dan de kosten, en de gemiddelde organisatie zegt dat de voordelen van privacy 1,6 keer zo groot zijn als de uitgaven. Bovendien zei 80% dat ze aanzienlijke "loyaliteits- en vertrouwensvoordelen” haalden uit hun privacy-investeringen, en dit percentage is zelfs nog hoger (92%) voor de meest privacy-volwassen organisaties.

In 2023 hebben de grootste organisaties (10.000+ werknemers) hun privacy-uitgaven met zeven tot acht procent verhoogd ten opzichte van vorig jaar. Kleinere organisaties zagen echter lagere investeringen. Bijvoorbeeld, bedrijven met 50-249 werknemers verminderden hun privacy-investeringen gemiddeld met een kwart.