Cyber Security-event: NIS2 – nog een half jaar te gaan!

Het jaarlijkse Cyber Security Event van Claranet in samenwerking met het Cyber Weerbaarheidscentrum Brainport (CWB) staat dit jaar in het teken van ‘NIS2 – nog een half jaar te gaan!’. Nadruk van deze editie ligt op twee belangrijke, maar veelal ondergeschoven, NIS2-onderwerpen: ketenverantwoordelijkheid en OT-security. Deze beide onderwerpen zijn van belang voor de (maak)industrie, een van de sectoren die specifiek genoemd wordt in de NIS2-richtlijn, daarom is het van belang dat beide onderwerpen worden meegenomen in de cyberweerbaarheid binnen deze sector.

In de snel evoluerende digitale wereld is de veiligheid van onze netwerken en informatiesystemen van vitaal belang. Om deze veiligheid te waarborgen, heeft de Europese Unie de herziene Netwerk en Informatiesystemen Directive 2022/0383 geïntroduceerd, ook bekend als ‘NIS2’. NIS2 brengt belangrijke wijzigingen met zich mee ten opzichte van de oorspronkelijke NIS-richtlijn en legt de nadruk op het versterken van de digitale veiligheid in Europa. NIS2 zou in oktober 2024 van kracht worden. Onlangs is bekend geworden dat deze deadline naar verwachting niet gehaald gaat worden. Een nieuwe deadline is nog niet bekend gemaakt, het streven is om de vertraging te beperken tot enkele maanden. Dit houdt echter niet in dat we niet voorbereid moeten zijn voor deze nieuwe wetgeving, vandaar dat er voor gekozen is de naam van het event ‘NIS2 – nog een half jaar te gaan!’ te behouden.

Ketenverantwoordelijkheid en OT-security.

De inhoudelijke nadruk voor dit event zal komen te liggen op twee onderwerpen die enorm spelen in en rondom de (maak)industrie; ketenverantwoordelijkheid en OT-security. Aangezien in Eindhoven het hart van de maakindustrie in Nederland zit, is hierbij de samenwerking gezocht met het CWB. De participanten van het CWB zijn met name organisaties vanuit de hightech- en maakindustrie met als doel, door samen te werken en kennis te delen, de algemene cyberweerbaarheid te vergroten. Ketenverantwoordelijkheid en OT-security zijn wat dat betreft ‘spot-on’ voor deze organisaties.

Wat is te verwachten?

Er is samen met het CWB naar een evenwichtig programma gezocht waarbij de basisinformatie over de introductie van NIS2 gecombineerd wordt met branche-specifieke informatie rondom de sub-onderwerpen Ketenverantwoordelijkheid en OT-security. Er wordt niet de (technische of juridische) diepte ingaan; het is een event waar praktische informatie en hands-on stappen over NIS2 gedeeld worden, waarmee aanwezigen direct aan de slag kunnen gaan.

Sprekers

Community Manager van het CWB Lisette Oosterbosch zal een keynote geven en ingaan op de ketenverantwoordelijkheid binnen de (maak)industrie. Daarna zal Business Development Manager bij Fortinet Jasper Wubben ingaan op de uitdagingen rondom OT-security en de valkuilen daarvan doornemen. Binnenkort zullen we de derde spreker bekend maken.