Bedrijfstakken: ‘Verlaag werkgeverslasten’

Verlaag de werkgeverslasten en kom daartoe met concrete voorstellen, want het verdienvermogen van het bedrijfsleven staat zwaar onder druk. Als dat verdienvermogen niet verbetert, wordt het voortbestaan van steeds meer bedrijven onzeker en dreigen banen te verdwijnen aan de onderkant van de arbeidsmarkt. De kostenstijgingen worden voor een belangrijk deel veroorzaakt door maateregelen die juist tot doel hebben lager-betaalden te helpen, met als belangrijkste voorbeeld de recente verhogingen van het minimumloon.

Dat schrijven 23 bedrijfstakverenigingen in een brandbrief aan de Tweede en Eerste Kamer. De 23 vertegenwoordigen bedrijven uit onder meer detailhandel, winkelambacht, recreatie, schoonmaak, horeca, beveiliging, ambulante handel en groen, grond en infra. De Nederlandse Veiligheidsbranche heeft de brief medeondertekend.

De 23 bedrijfstakverenigingen wijzen er op verlaging van de werkgeverslasten uitblijft, terwijl dat wel was geadviseerd door de Sociaal-Economische Raad in het zogeheten SER-MLT-advies. Andere onderdelen van dat advies, met name de adviezen die de positie van werknemers verbeteren worden wel uitgevoerd.

Volgens de 23 zijn de verhogingen van het minimumloon nu al te veel voor veel bedrijven om te dragen, terwijl er nog een volgende verhoging op stapel staat. Bovenop die verhoging van de loonkosten komen diverse premieverhogingen.

De bedrijfstakken stellen dat zij niet tegen de achterliggende gedachte zijn voor het verhogen van het minimumloon. Die is bestaanszekerheid voor personen uit lagere-inkomensgroepen. Voor bedrijven zijn die maatregelen echter alleen draagbaar als er ook een lastenverlichting tegenover staat.

De brandbrief van de 23 bedrijfstakken komt gelijktijdig met een vergelijkbare brief van ondernemingskoepel VNO-NCW aan de Tweede Kamer. VNO-NCW constateert dat de verhoging van de loonkosten uit de pas loopt met de groei van de productiviteit en dat daarmee het concurrentievermogen van veel bedrijven afneemt.