Omgaan met vertrouwelijke informatie nog steeds bottleneck

(Vidialoog) Uit meerdere onderzoeken blijkt dat we enthousiast zijn begonnen om thuis te werken, maar er ontbreekt, ook na een jaar, nog altijd veel om het helemaal goed te kunnen doen. Zowel uit het onderzoek van VakWereld als dat van BCT software blijkt dat met name het omgaan met vertrouwelijke informatie een belangrijke bottleneck is.

Thuiswerkende medewerkers erkennen dat ze werken met AVG-gevoelige informatie, maar hoe het precies gaat met veiligheid omtrent die informatie... Dat is niet duidelijk. Uit het onderzoek van BCT onder lokale overheden blijkt zelfs dat 16% ervan niet klaar is voor de AVG. En dat drie jaar na de inwerkingtreding van die Algemene Verordening Gegevensbescherming! Nog veel te doen dus, vinden ook Dimitri Palmen (BCT) en Paul te Lindert (SmartDocuments) in deze Vidialoog.