Cybersecurity voor Waterschappen

Vincent Lokin, bestuurslid bij de Unie van Waterschappen vertelt waarom cybersecurity voor Waterschappen een belangrijk thema is. En op welke manier audits de cyberveiligheid kunnen verhogen.

"Als we door middel van audits weten waar we staan kunnen we ook gericht maatregelen nemen om de cyberveiligheid te verbeteren." Vincent benadrukt het belang van samenwerking om de hele keten sterk te houden. En geeft het advies aan alle overheden om hun taken op het gebied van cyberveiligheid uiterst serieus te nemen. "Investeer in beveiliging en zorg voor verantwoorde verwerking van gegevens."

 

 

Meer weten over cyberveiligheid in de waterketen? Meld je dan aan het het cyberwebinar van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Dan vertelt Jessica Maes hoe je in de keten snel aan de slag kunt met cybersecurity vraagstukken.