Corona leidt tot (meer) chaos in informatiebeheer?

Misschien zijn we wel minder ver met ons informatiebeheer dan we dachten. Als iets duidelijk is geworden de afgelopen periode dan is het wel dat plaats- en tijdonafhankelijk werken - lees: thuiswerken in coronatijd - tot meer onzekerheid en onveiligheid heeft geleid. Onzekerheid omdat je niet zeker weet of je alle informatie wel tot je beschikking hebt; onveiligheid omdat het gebruik van netwerkschijven, fileshare applicaties en/of eigen apparaten hand over hand is toegenomen. Met als gevolg, meer chaos en meer risico's op overtredingen van bijvoorbeeld wet- en regelgeving. Weten wat je hebt, waar het is en hoe je ermee moet omgaan is cruciaal. Maar hoe kom je nu snel te weten wat je aan (gevoelige) informatie waar hebt? Daarover houdt BM consultants samen met specialist in informatieanalyse Migrato op 16 maart om 10 uur een webinar.