Zo beperk je risico’s in de Energy & Utility sector

(Blog) De Energy & Utility (E&U) sector staat momenteel voor grote veranderingen. Dit komt onder meer door de complexe geopolitieke situatie, de risico’s die samengaan met energiebeheer en de groeiende behoefte aan technologische interoperabiliteit. De groeiende behoefte aan interoperabiliteit met technologie en digitaliseringheeft grote gevolgen gehad en werkt nog steeds door in de bedrijfsvoering van veel organisaties binnen de sector. Bedrijven zijn namelijk meer afhankelijk geworden van externe technologieleveranciers, waardoor het risico op crises als gevolg van datalekken, cyberaanvallen en andere beveiligingsproblemen is toegenomen. Daarnaast hebben nieuwe wet- en regelgeving, zoals NIS-2 en de CSRD, de noodzaak voor effectieve oplossingen voor het bewaken en beheren van potentiële risico’s vergroot. Maar hoe zien deze risico’s er momenteel uit? En misschien nog wel belangrijker: hoe kan je ze het beste aanpakken?

Door: Michiel Donders, Energy & Utilities Lead bij NTT DATA Benelux

Risico’s voor energiebeheer vandaag de dag

In de E&U-sector wordt het risicobeheer steeds complexer. De belangrijkste risico’s zijn operationele-, financiële- en ESG-risico’s.

Operationele risico’s komen voort uit gecompliceerde, onderling verbonden energie-infrastructuren, cruciale bedrijfsprocessen en uitdagingen op het gebied van resource management. Technische storingen of menselijke fouten in een operationeel proces of bij een ketenpartner kunnen leiden tot kostbare onderbrekingen in de energieproductie en -distributie. Dit tast vervolgens de betrouwbaarheid en beschikbaarheid van diensten aan en kan leiden tot een crisis, of te wel een situatie waarin de license to operate ter discussie wordt gesteld

Financiële risico’s ontstaan of worden verergerd door fluctuerende energieprijzen, de noodzaak om te investeren in nieuwe technologieën en de onzekerheden die gepaard gaan met de wereldwijde energiemarkten. Bedrijven moeten dus actief risicobeheerbeleid implementeren om deze financiële risico’s te beheren en te beperken. Daarbij heeft slecht financieel risicobeheer een aanzienlijke impact op de financiële stabiliteit van bedrijven en hun vermogen om essentiële infrastructuurprojecten te financieren.

Tot slot krijgen MVO-risico’s steeds meer aandacht van belanghebbenden, waaronder consumenten, aandeelhouders, maar ook de overheid. Bedrijven worden geconfronteerd met milieu-uitdagingen, zoals de transitie naar gebruik van hernieuwbare energiebronnen. Maar ook met sociale en bestuurlijke kwesties, zoals transparantie en ethisch ondernemen, waarbij bedrijven bijvoorbeeld moeten kunnen aantonen dat hun volledige supply chain vrij is van (moderne) slavernij.

Veerkracht, beter naleving regelgeving en intelligente technologie  

Om deze complexe risico’s te trotseren, moeten bedrijven in de energie sector proactief werken aan hun veerkracht en voldoen aan de steeds veranderende regelgeving.

Die veerkrachtigheid vereist dat men voorbereidingen treft om potentiële crises het hoofd bieden. Denk bijvoorbeeld aan noodplannen. Zo’n plan omvat maatregelen om voorbereid te zijn op incidenten en hierop te reageren, het regelmatig testen van back-upsystemen en het trainen van personeel om met noodsituaties om te gaan. De veerkracht kan je ook vergroten door een verscheidenheid van hulpbronnen en leveranciers te hebben. Hierdoor verklein je de risico’s van een te grote afhankelijkheid van één technologie of regio.

De tweede belangrijke pijler is het verbeteren van naleving van regelgeving. Je moet op de hoogte blijven van de steeds veranderende regelgeving en ervoor zorgen dat je voldoet aan de normen voor beveiliging, gegevensbescherming en milieu. Ook moet je controleren of je volledige toeleveringsketen aan deze normen voldoet.

De derde pijler om risico’s aan te pakken, is het benutten van de voordelen van intelligente technologie. Door bijvoorbeeld intelligent automation in te zetten ben je in staat om afwijkingen, potentiële bedreigingen en kwetsbaarheden in systemen realtime te identificeren. Door vroegtijdig waarschuwingen te signaleren, kan je preventieve maatregelen nemen om de gevolgen van de risico’s te minimaliseren.

Op weg naar de toekomst

In een steeds veranderende omgeving word je als bedrijf in de E&U-sector geconfronteerd met vele uitdagingen. Door de nadruk te leggen op technologische interoperabiliteit, zakelijke veerkracht en naleving van regelgeving kan je floreren en tegelijkertijd de veiligheid en duurzaamheid van je activiteiten waarborgen. Door gebruik te maken van de voordelen van intelligente technologie ben je beter uitgerust voor de toekomst en optimaal in staat om groeikansen te benutten.