Vertrouwen op blauw keurmerk beter dan op blauwe ogen

Klanten en potentiële klanten van beveiligingsbedrijven doen er verstandig aan te controleren of hun beveiligingsbedrijf voldoet aan eisen van betrouwbaarheid en professionaliteit en of het zich aan wet- en regelgeving houdt. Dat is de strekking van een campagne van de Nederlandse Veiligheidsbranche om bedrijven en het algemene publiek te helpen bij de keuze van een aanbieder van beveiligingsdiensten.

De eind mei gestarte campagne draait om de Nederlandse uitdrukking ‘iemand op zijn blauwe ogen vertrouwen’. Hoe goed dat soms ook mag zijn, bij het uitzoeken van een beveiligingsbedrijf is het beter uit te gaan van controleerbare kwaliteitskenmerken, stelt de campagne. De geldende kwaliteitseisen voor beveiligingsbedrijven zijn samengevat in het Keurmerk Beveiliging, ook wel het ‘blauwe keurmerk’ genoemd.

De campagnewebsite helpt klanten nadrukkelijk met het stellen van die kwaliteitseisen, onder meer door een heldere checklist aan te bieden. Verder vinden klanten op de keurmerk-website de namen van keurmerkhoudende bedrijven en kunnen ze hulp krijgen bij het vinden van een keurmerkhouder in de eigen regio. Er zijn 250 keurmerkhoudende beveiligingsbedrijven in Nederland die zich bezighouden met mensbeveiliging, Particulier Onderzoek en Evenementen- en Horecabeveiliging. Voor de 60 leden van de Nederlandse Veiligheidsbranche is het hebben van een keurmerk verplicht. 

De keurmerk-campagne wordt helemaal via sociale media gevoerd en zal enkele maanden duren. De campagne komt voort uit de wens van de beveiligingsbranche om in het licht van hun belangrijke maatschappelijke taak duidelijk te maken dat de bedrijfstak kwaliteit levert en dat die kwaliteit controleerbaar is. Keurmerkhoudende beveiligingsbedrijven moeten aan strenge kwaliteitseisen voldoen en worden ieder jaar aan een inspectie onderworpen. Het aanvragen en behouden van het Keurmerk Beveiliging gebeurt op vrijwillige basis.