Veiligheidscluster introduceert nieuwe naam: Security Delta (HSD)

HSD heeft zich de afgelopen jaren doorontwikkeld tot hét nationale veiligheidscluster dat denkt, durft en doet. Om dit beter zichtbaar te maken is de naam van het veiligheidscluster aangescherpt tot Security Delta (HSD). De vernieuwde tweetalige website www.securitydelta.nl is nu online.

Binnen Security Delta (HSD) werken zo’n 275 bedrijven, overheidsorganisaties en kennisinstellingen sinds 2014 samen om het verschil te maken in de veiligheid van onze digitaliserende samenleving. Door hun kennis te delen en samen te werken aan innovatieve veiligheidsoplossingen, die zowel binnen als buiten Nederland opgeschaald kunnen worden. De focus ligt hierbij op Cybersecurity & -weerbaarheid, Data & AI/Intel en Slimme Veilige Samenlevingen.

HSD is een non-profit organisatie die ‘denkt, durft en doet’ en zorgt voor toegang tot kennis, innovatie, markt, financiering en talent. De randvoorwaarden voor een succesvol veiligheidscluster. Dit alles met als gezamenlijke doel het versterken van de Nederlandse economie, het creëren van werkgelegenheid en een digitaal weerbaarder Nederland.

Nationale karakter

De naamsverandering is een bevestiging van het nationale karakter van HSD. Waarbij de Provincie Zuid-Holland de hub is van waaruit door heel Nederland verbindingen zijn met partners en inhoudelijk betrokkenen. Ook blijkt de nationale positionering uit de inhoudelijke programma’s met als focusgebieden 1) Cybersecurity & -Weerbaarheid, 2) Data & AI/Intel en 3) Slimme Veilige Samenlevingen.

Op het onderwerp Artificial Intelligence (AI) heeft HSD een positie gehonoreerd gekregen als voorzitter en secretaris van de werkgroep Veiligheid, Vrede en Recht binnen de Nederlandse AI Coalitie (NLAIC). Dit is een dubbelrol met het programma rondom de Kennis en Innovatie Agenda Veiligheid in opdracht van het ministerie van J&V.

In het programma ‘Impact Coalitie Safety & Security’ voert HSD het programmabureau namens de korpsleiding van het Nationale Politie, de VNG en 8 gemeenten, waaronder de G4 en steden als Almere, Apeldoorn en Eindhoven.

Op het gebied van Cyberweerbaarheid werkt HSD met Greenport West-Holland in verbinding met het Digital Trust Centre van het ministerie van EZK aan een cyberweerbaarheidsinitiatief voor de Tuinbouwsector. Daartoe zit HSD in het algemeen bestuur van Greenport. In samenwerking met de provincie Zuid-Holland en mogelijk met de Metropool Regio Rotterdam Den Haag (MRDH) gaat gekeken worden of soortgelijke initiatieven uitgerold kunnen worden naar andere sectoren in Zuid-Holland. 

Daarnaast heeft HSD een programma met OM en Politie op gebied van CEO fraude, waarbij o.a. de Fraudehelpdesk en de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) zijn betrokken.

Vanuit de toegang tot kennis, talent, kapitaal en (inter)nationale markt propositie, heeft HSD een initiërende rol gehad in de totstandkoming van het Dutch Security TechFund, runt HSD www.SecurityTalent.nl en heeft het cluster het kennis en innovatieplatform www.SecurityInsight.nl opgezet. Ook is HSD coördinator van diverse Partners for International Business (PIB) consortia in samenwerking met RVO, InnovationQuarter en het Ministerie van Buitenlandse Zaken.