Veel zorgen over diefstal van intellectueel eigendom

Volgens het 'World Security Report' dat deze week is gepubliceerd door G4S, verwachten CSO's van Nederlandse bedrijven in de komende twaalf maanden een toename van misbruik van bedrijfsmiddelen of gegevens en diefstal van intellectueel eigendom door eigen medewerkers. Aan het onderzoek dat aan het rapport ten grondslag ligt, hebben 1.775 Chief Security Officers (CSO's) uit 30 landen deelgenomen, werkzaam bij internationaal opererende bedrijven, met een gezamenlijke omzet van meer dan 20 biljoen dollar.

Maar liefst 40% van alle Nederlandse respondenten ziet misbruik van bedrijfsmiddelen of gegevens als de meest serieuze, interne veiligheidsdreiging voor de komende 12 maanden. Dit percentage ligt hoger dan in enig ander Europees land, en ruim boven het wereldgemiddelde (35%). Bijna één op de drie Nederlandse CSO's (32%) verwacht in het komende jaar een toename van interne diefstal van intellectueel eigendom. Ook dit percentage is hoger dan in enig ander land in Europa en ligt boven het wereldwijde en Europese gemiddelde (27% en 24%). Ook verwacht 38% van alle Nederlandse CSO’s dat diefstal van bedrijfseigendommen door eigen werknemers in de komende twaalf maanden zal toenemen.  Dit percentage ligt eveneens ruim boven het Europese gemiddelde van 28%.

Om het hoofd te bieden aan de verwachte toename van insiderdreigingen, richten veel Nederlandse CSO’s zich op preventieve maatregelen. Hierbij ziet maar liefst 64% het opleiden van personeel als hun belangrijkste budgettaire beveiligingsprioriteit voor de komende 12 maanden. Waarschijnlijk investeert geen enkel ander land in Europa zo’n groot deel van zijn fysieke beveiligingsbudget in het opleiden van medewerkers.

Voor de komende vijf jaar verwachten vier van elke vijf (81%) Nederlandse respondenten dat het werven van beveiligingsprofessionals een uitdaging zal blijven voor de beveiligingsactiviteiten van hun bedrijf. Het aannemen van nieuw personeel is een prioriteit voor 34% van de CSO's - iets boven het Europese gemiddelde van 32%. Het efficiënter maken van beveiligingsprocessen is voor 40% van de Nederlandse CSO's de belangrijkste reden om te investeren in nieuwe technologie in de beveiligingsactiviteiten van hun bedrijf. In de komende vijf jaar is ruim een derde (34%) van hen voornemens te investeren in AI-technologie voor inbraakdetectie en -preventie. Bijna 30% gaf aan dat het middelen wil vrijmaken voor het aantrekken van beveiligingspersoneel.

Nederlandse bedrijven zijn het meest bezorgd van heel Europa over economische onrust: bijna de helft (49%) ziet dit als het meest reële gevaar voor de veiligheid van hun bedrijf in het komende jaar - boven het Europese gemiddelde van 42%. Hetzelfde aantal respondenten ziet economische criminelen als de belangrijkste groep van dreigingsactoren die de veligheid van hun bedrijf bedreigen - boven het regionale gemiddelde van 46%. Ook verwachten Nederlandse CSO's dat de interne diefstal van intellectueel eigendom zal stijgen van 21% in de afgelopen 12 maanden tot 32% in het komende jaar.

Phishing en social engineering worden beschouwd als de grootste externe bedreiging voor de beveiliging, volgens 30% van de respondenten. Alleen Franse CSO's schatten dit percentage hoger in (32%). Diefstal van fysieke eigendommen van het bedrijf (28%) wordt gezien als de op één na meest waarschijnlijke externe bedreiging voor fysieke beveiliging. Dit is hoger dan het wereldwijde en het Europese gemiddelde (respectievelijk 23% en 18%) en hoger dan enig ander onderzocht Europees land.

Technologie in beveiliging

  • Geavanceerde en opkomende technologie wordt door 32% van de respondenten gebruikt bij hun fysieke beveiligingsactiviteiten. Ze streven ernaar dit in de komende 12 maanden te verhogen tot 42%, wat boven het Europese gemiddelde (39%) zal liggen.
  • Efficiëntere beveiligingsprocessen (40%), het verminderen van beveiligingsrisico's en het verbeteren van de ervaring van beveiligingsmedewerkers (beide 30%) zijn de top drie drijfveren voor het invoeren van nieuwe technologie in beveiligingsactiviteiten.
  • Een gebrek aan interne expertise (43%) was de grootste belemmering voor het implementeren van nieuwe technologie in beveiligingsactiviteiten. Dit is hoger dan het wereldgemiddelde (35%), het regionale gemiddelde (30%) en andere Europese landen.

Mensen in de beveiliging

  • Het behouden van gekwalificeerd en ervaren beveiligingspersoneel is volgens 53% van de Nederlandse CSO's een grote uitdaging - gelijk aan het wereldgemiddelde.
  • Het opleiden van personeel is de hoogste prioriteit voor het beveiligingsbudget in de komende twaalf maanden. Met 64% is dit het hoogste percentage in Europa en ruim boven het Europese gemiddelde (42%).

Toekomst van beveiliging

  • Bijna driekwart (74%) van de Nederlandse respondenten verwacht dat het aantal fysieke bedreigingen voor de beveiliging de komende 12 maanden zal toenemen.
  • Bijna vier op de vijf respondenten (79%) is het ermee eens dat sociale vaardigheden in een beveiligingsprofessional belangrijker zijn dan fysieke eigenschappen (zoals postuur en spierkracht).