Uitbreiding rapportagemodule Secusoft met checklist

Met Secusoft maak je vanaf nu zelf eenvoudig eigen checklists voor rapportages aan. De medewerker dient vervolgens alle items op deze checklist af te werken om de rapportage te voltooien.

Als ondernemer of leidinggevende wil je graag weten waar je aan toe bent. Je geeft medewerkers opdrachten mee voor de betreffende dienst en je wil er zeker van zijn dat deze opdrachten klaar zijn aan het eind van de shift. Zonder controle geen zekerheid en vandaar de checklists in de module rapportages geïntegreerd.

Om checklistis voor rapportages te maken moet er eerst gekozen worden welke items hierop moeten. Dat kunnen gesloten vragen zijn of open vragen. Daarna kunnen de items worden toegevoegd aan iedere checklijst die je wil gebruiken. Bij het aanmaken van een nieuwe rapportage voor dit object ziet de medewerker de checklist direct verschijnen.
Veel beveiligers en toezichthouders slaan rapportages tussentijds op, omdat het maken van een rapportage soms wel een hele werkdag of dienst beslaat. Om gegevensverlies te voorkomen kan een rapport daarom tussentijds wel worden opgeslagen, ook als nog niet alle verplichte checklistitems zijn afgevinkt of beantwoord.

De lay-out van de rapportage kan heel uitgebreid maar ook heel eenvoudig gehouden worden. Doel van de module is om rapportages zo volledig en efficiënt mogelijk te maken.