Tien jaar sinds ontdekking van Stuxnet- malware

Het is nu  tien jaar geleden dat de wereld werd gewaarschuwd voor de dreiging van Stuxnet-malware. Stuxnet was de eerste ontdekte malware die industriële controlesystemen (ICS) bespioneerde en aanviel en de technieken die werden gebruikt om doelen te behalen waren geavanceerd. De vraag die opkomt is: wat is de erfenis van Stuxnet over hoe industriële controlesystemen worden aangevallen en hoe organisaties zichzelf zouden moeten beschermen?

Terwijl Stuxnet zich specifiek richtte op een uraniumverrijkingsfaciliteit in Iran, maakt de verspreiding van slecht beveiligde IoT-apparaten het voor alle soorten aanvallers gemakkelijker om bedrijfs- en industriële netwerken over de hele wereld te infecteren. Uit een in maart gepubliceerd Unit 42 IoT-onderzoek blijkt dat 57% van de IoT-apparaten kwetsbaar is voor aanvallen van gemiddelde of hoge ernst, waardoor IoT-apparaten makkelijke doelwitten zijn voor hackers anno 2020.