Persoonsbeveiliging, ook als privaat-publieke samenwerking?

(Blog) De wereld verandert en de maatschappij verhardt. Het lijkt er niet vriendelijker op te worden. Bedreiging, afpersing of zelfs ontvoering komen helaas steeds vaker voor. Persoonsbeveiliging heeft als doel de TBP (te beveiligen persoon) te beschermen en aanslagen te voorkomen, af te weren en te doorstaan. Het uitgangspunt is een optimale waarborging van de veiligheid van de te beveiligen persoon. Risico's voor diens veiligheid worden zo veel mogelijk uitgesloten.

(Door Retsan Koers)

Persoonsbeveiligers worden ook wel bodyguards genoemd, omdat zij verantwoordelijk zijn voor het bewaken van personen die het gevoel hebben een groter risico te lopen. In Nederland prefereren wij het woord ‘persoonsbeveiliger’ boven dat van ‘bodyguard’.

Enkele voorbeelden van mensen die persoonsbeveiliging inhuren zijn prominente artiesten, diplomaten, advocaten en regeringsleiders. Iedereen met een publieke functie of een grote bekendheid kan hier op een zeker moment behoefte aan hebben. De taken voor het beveiligen van een persoon hangen sterk af van de persoon én de situatie. Het kan voorkomen dat beveiliging eenmalig of incidenteel noodzakelijk is, bijvoorbeeld tijdens een evenement. Het kan ook zo zijn dat het inhuren van een persoonsbeveiliger nodig is voor een langere periode, permanent of zelfs 24/7.

Bij persoonsbeveiliging wordt het  onderscheid gemaakt tussen low-profile (onzichtbaar) en high-profile (zichtbaar).

Het concept van persoonsbeveiliging is niet nieuw.  In feite gebruikten veel figuren uit de geschiedenis al lijfwachten, zelfs duizenden jaren terug voor de beschaving zoals wij die kennen.  Romeinse keizers gebruikten de Praetoriaanse garde om als persoonlijke lijfwachten te dienen, en Alexander de Grote benoemde 'Somatophylakes', wat, in het Engels vertaald, letterlijk lijfwachten betekent.

Persoonsbeveiliging dient ertoe om gewelddadige aanvallen op dergelijke belangrijke personen effectief te bestrijden door deze te voorkomen, te verhinderen of doeltreffend tegen te gaan met alle menskracht die daarvoor nodig is en met alle middelen die wettelijk geoorloofd zijn. De aard van bedreigingen kan door de eeuwen heen zijn veranderd, maar het concept van het beschermen van individuen blijft hetzelfde.

Bij het nemen van beveiligingsmaatregelen in het algemeen valt er een onderscheid te maken tussen 'passieve' en 'actieve' beveiliging.

Passieve persoonsbeveiliging wordt gevormd door objecten en apparaten die bijdragen aan de veiligheid. Bijvoorbeeld een gepantserde auto, een kogelwerend vest.  Actieve persoonsbeveiliging is beveiliging waarbij mensen actief zijn. Bijvoorbeeld een teamleider die een veiligheidsanalyse maakt en een veiligheidsplan opstelt, de persoonsbeveiligers die de vip persoonlijk begeleiden en het veiligheidsplan uitvoeren.

In de praktijk gaan passieve en actieve persoonsbeveiliging meestal samen.

Persoonsbeveiliging is een vak in ontwikkeling en het begin ervan ligt eeuwen terug. Er is steeds meer aandacht voor, steeds meer behoefte aan en ook steeds meer geld voor. En er zijn ook steeds meer technologische snufjes waar persoonsbeveiligers gebruik van maken zoals o.a. Counter Surveillance – Cybersecurity – Bug Sweep – TSCM, Surveillance apparaat, apparaten om informatie te verzamelen en communicatie middelen zoals draadloze oortjes.

Er zijn verschillende redenen voor deze toename. De veranderende situatie in de wereld om ons heen, groeiende spanningen in de multiculturele samenleving, toenemende terroristische dreigingen, meer liquidaties in het criminele circuit. De aanslagen op de Twin Towers en het Pentagon bleken het begin van een nieuw tijdperk.

De goed georganiseerde aaneenschakeling van terreurdaden in New York en Washington heeft in de hele wereld tot een reeks kettingreacties geleid, zoals de invallen in Afghanistan en Irak en de terreuraanslagen in Madrid en Londen.

Daardoor verharde het politieke klimaat in Nederland ook razendsnel. Met onder meer de moorden op Pim Fortuyn en Theo van Gogh tot gevolg.

Naast financiële motieven van criminelen vormen nu ook politiek-religieuze motieven van terroristische groeperingen de oorzaak van toenemende dreigementen aan het adres van politici, opinieleiders en vips in verschillende sectoren; van sport tot amusement, van bedrijfsleven tot openbaar bestuur.

Persoonsbeveiliging is daardoor een hot item geworden. De behoefte aan gediplomeerde en gecertificeerde persoonsbeveiligers, zowel mannen als vrouwen, neemt dan ook steeds meer toe.

In een volgend artikel vertel ik u graag over het handje vol gerenommeerde opleiders die de opleiding persoonsbeveiliger verzorgen, waarbij het  een meerwaarde voor de opleiding kan zijn dat de docent(en) nog steeds fulltime actief is als persoonsbeveiliger.

Retsan Koers, directeur Backup Concept