Heras wint opdracht Rijksvastgoedbedrijf

Heras wint een omvangrijke opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf. Het betreft het onderhoud aan de perimeterbeveiliging van penitentiaire inrichtingen. De opdracht bestaat daarnaast uit het oplossen van storingen, uitvoeren van bijkomende werkzaamheden en inspecties. De uitvoering van de opdracht begint op 1 januari 2022 en loopt vier jaar, met daarna de mogelijkheid om de overeenkomst met maximaal vier jaar te verlengen.

Het doel van de meerjarige opdracht is het uitvoeren van onderhoud aan de perimeterbeveiliging van penitentiaire inrichtingen zodat de veiligheid en gezondheid geborgd blijft. Daarnaast bestaat de opdracht uit het oplossen van storingen, het uitvoeren van bijkomende werkzaamheden en het uitvoeren van BOEI-inspecties aan deze installaties. De perimeterbeveiliging bestaat uit geïntegreerde beveiligingsinstallaties en hekwerken en poorten.

De opdracht is Heras niet onbekend. In de voorgaande periode van vijf jaar heeft Heras de service- en onderhoudswerkzaamheden voor de perimeterbeveiliging van penitentiaire inrichtingen in Nederland ook uitgevoerd. Hierdoor is de samenwerking met het Rijksvastgoedbedrijf een duurzame en efficiënte voortzetting. De opdracht past uitstekend bij Heras doordat zij betrouwbaarheid, betrokkenheid en deskundigheid centraal stellen in hun dienstverlening en oplossingen. 

Dirk-Jan Westendorp, Country Manager Nederland van Heras, licht toe: “Wij zijn trots dat het Rijksvastgoedbedrijf en de Dienst Justitiële Inrichtingen in deze bijzondere aanbesteding voor Heras heeft gekozen. Het betreft een voor perimeter protectie unieke contractvorm die volledig gericht is op het duurzaam functioneren en voldoen aan alle wettelijke kaders van de volledige integrale perimeterbeveiliging.  

Heras richt haar professioneel assetmanagement in met betrouwbare assetdata waarmee zij in staat is om de gehele levenscyclus van de installaties optimaal te managen en om de gestelde eisen in het kader van verduurzaming en circulariteit te bereiken.  

Het Rijksvastgoedbedrijf en de Dienst Justitiële Inrichtingen kan rekenen op onze volledige dienstverlening waarbij we ons conform het contract maximaal richten op het voorkomen van verstoringen. Voor zowel het installatie-onderhoud als het bijkomend werk benutten wij onze kennis en ervaring in Rijksgebouwen. Uiteraard zijn wij inmiddels gestart met de transitiefase waarin wij ons voorbereiden op de dienstverleningsfase die 1 januari 2022 ingaat. Wij kijken vol vertrouwen uit naar een zeer constructieve samenwerking met Rijksvastgoedbedrijf.”