Gebruik wifi-tracking valt of staat met doelmatigheid

'Gebruik wifi-tracking valt of staat met doelmatigheid', is een expertquote van Santosh Sharman van Kiwa naar aanleiding van Zes ton boete Enschede voor wifi-tracking binnenstadpubliek.

Privacywaakhond Autoriteit Persoonsgegevens gaf de gemeente Enschede onlangs een forse boete omdat zij in de binnenstad in de ogen van de AP onrechtmatig wifi-tracking inzette. De gemeente wilde hiermee de drukte in de binnenstad meten, maar volgens de AP gebeurde dat niet volgens de strenge eisen voor wifi-tracking. De gemeente Enschede heeft bezwaar gemaakt tegen de boete.

Of de opgedragen boete inderdaad terecht is hangt onder meer af van de doelmatigheid van de wifi-tracking. Of te wel: waarvoor worden de meetresultaten gebruikt. Zonder privacyrisico’s is wifi-tracking in elk geval niet en dit voorval dwingt ons dan ook om stil te staan bij het feit dat ons gedrag, zonder dat we dat weten, kan worden gemeten. En of we dat moeten willen?

MAC-adres
Wifi-tracking wordt uitgevoerd door de wifi-signalen van smartphones op te vangen. Met die wifi-signalen wordt ook het voor elke smartphone unieke MAC-adres meegestuurd. Dat is op zich geen probleem, tot een specifiek MAC-adres (en dus een specifieke telefoon) gelinkt kan worden aan een persoon. Of als meerdere MAC-adressen gelinkt kunnen worden aan een sociaal demografische groep.

Waardevolle informatie
Dan heb je ineens inzicht in wie, hoe vaak en wanneer naar het centrum van Enschede komt. Zelfs de routes die in het centrum gelopen worden (dus welke winkels bezocht worden) zouden achterhaald kunnen worden. Na analyse van de data zou je zo zelfs kunnen ontdekken dat personen tussen 28 en 35 jaar heel vaak op donderdag en vrijdag winkelen bij winkel x, y en z. En dat is natuurlijk uiterst waardevolle informatie voor bijvoorbeeld marketeers.

Privacygevaar
In het geval van de Enschedese binnenstad gaat het blijkbaar om geanonimiseerde wifi-data. Dat betekent dat de risico’s weliswaar kleiner zijn, maar privacygevaar is er nog steeds. Daarom is het belangrijk om ons af te vragen hoe doelmatig de wifi-tracking was en vooral wat er gebeurt met de verzamelde data. Hoelang worden de gegevens bewaard en wie is ervoor verantwoordelijk dat dit correct gebeurt?

Waakzaamheid
De privacywet AVG probeert de persoonlijke privacy te waarborgen. Desondanks is waakzaamheid geboden en moet er goed gekeken worden naar situaties als die rond de wifi-tracking in de binnenstad van Enschede. Het gevaar van privacyschending zit immers in een klein hoekje. Overigens kan de wifi op je telefoon ook gewoon uit. Wel zo veilig.

Santosh Sharman
Productmanager IoT Security
Kiwa.

Bron: ANP Support