Driekwart organisaties zegt dat AI een opkomend technologisch risico is

Uit het jaarlijkse digital risk onderzoek van AuditBoard blijkt dat 78 procent van de organisaties Artificial Intelligence (AI) ziet als een opkomend risico, terwijl ze tegelijkertijd de technologie zelf adopteren. Meer dan de helft van de ondervraagde bedrijven meldde dat ze AI gebruiken om efficiëntie te verbeteren en hun digitale risicopositie te versterken.

Het jaarlijkse onderzoek is gebaseerd op een onderzoek onder meer dan 400 security professionals. Deze professionals zijn betrokken bij cybersecurity en het digitale risicobeheer binnen hun organisaties. Het onderzoek laat zien dat organisaties aanzienlijke vooruitgang boeken op het gebied van digitaal risicomanagement vergeleken met voorgaande jaren. De data tonen aan dat organisaties in 2024 2,5 keer meer kans hebben om zich in de gevorderde stadia van digitale risicomaturiteit te bevinden dan vorig jaar, wat wijst op een duidelijke trend naar proactief risicomanagement.

Digitale risico’s en mogelijkheden

Over het algemeen volgt een meerderheid van de organisaties AI-risico's (78%). Meer dan de helft maakt op verschillende manieren gebruik van AI om hun digitale risicopositie te verbeteren, wat wijst op een cruciale verschuiving naar het benutten van geavanceerde technologieën.

  • Twee derde van de organisaties geeft prioriteit aan AI-risicobeoordeling met behulp van bestaande interne processen (65%) en/of richtlijnen en best practices van professionele organisaties (63%). Nog eens 55% zegt dat ze huidige en toekomstige wetten/regelgeving gebruiken om risico's te prioriteren.
  • Meer dan de helft van de ondervraagde organisaties gebruikt AI om teamproductiviteit te verbeteren (57%) en dreigingsdetectie te versterken (56%). Bijna de helft zegt dat ze het gebruiken voor rapportage (48%) en het automatiseren van actie- en responsplannen (42%).
  • Bijna de helft van de respondenten beschrijft hun risicotolerantie ten opzichte van AI als zeer hoog (17%) of hoog (29%), terwijl slechts 12% een lage (9%) of zeer lage (3%) risicotolerantie tegenover AI rapporteert. Dit duidt op de toenemende acceptatie van AI als opkomende technologie die zowel voordelen als risico's met zich meebrengt.

Digitaal risicobeheer: volwassener, geïntegreerd en technologie gedreven

De bevindingen van het onderzoek benadrukken ook de snelle evolutie van digitaal risicobeheer en het belang van solide organisatorische samenwerking om risicobeheerstrategieën te verbeteren.

  • 87 procent van de bedrijven gebruikt rapporteerbare meetgegevens om digitale risico's te beheren. Van deze groep beschouwt bijna iedereen (97%) hun statistieken als effectief, waarbij 59% zegt dat de statistieken die zij gebruiken zeer effectief zijn. Dit onderstreept het belang van datagestuurde besluitvorming.
  • Degenen met een solide samenwerking hebben meer dan twee keer meer kans dan alle anderen om hun rapporteerbare meetgegevens als zeer effectief te omschrijven (87% versus 41%)
  • Organisaties blijven afstand nemen van handmatige benaderingen zoals spreadsheets en gedeelde schijven, waarbij vier op de vijf zeggen dat ze op cloud gebaseerde risk management software gebruiken om digitale risico's te beheren.

"De bevindingen uit dit onderzoek onderstrepen het belang van de ontwikkeling van digitaal risicomanagement,” zegt Richard Marcus, Chief Information Security Officer bij AuditBoard. "Naarmate organisaties volwassener worden in hun aanpak, zal het integreren van geavanceerde technologieën en het bevorderen van sterke samenwerking van cruciaal belang zijn om opkomende bedreigingen voor te blijven en digitale assets te beschermen."