Data en AI steeds belangrijker directieonderdeel

Volgens 65 procent van alle directieleden met AI- en dataverantwoordelijkheden bestond hun functie vijf jaar geleden niet. Dit is een forse daling ten opzichte van een jaar eerder, toen dit nog gold voor ruim driekwart van alle respondenten. Dit blijkt uit de Data, Analytics, and Artificial Intelligence Executive Organization and Compensation Survey. Hoewel AI- en dataverantwoordelijkheden steeds vaker op directieniveau worden belegd, ontbreekt het bestuurders vaak nog aan knowhow en expertise.

Vooral op het gebied van kunstmatige intelligentie valt er voor een aanzienlijk gedeelte van de ondervraagde organisaties nog een slag te maken. Waar bijna de helft van de respondenten stelt dat hun bestuur voldoende kennis en expertise heeft op het gebied van data en analytics, zegt slechts 29 procent hetzelfde over AI en machine learning. Maar liefst tien procent van hen mist daarnaast een AI-strategieleider binnen de organisatie. Opvallend genoeg noemt meer dan een derde van alle ondervraagden hun prestaties op het gebied van AI, data en analytics toch leidend in hun branche. “Ook binnen Nederlandse organisaties zien we data en AI steeds meer naar de top bewegen, al bereikt dit vaak niet de directie”, stelt Camilla Reventlow, partner binnen de Technology & Services praktijk bij Heidrick & Struggles Benelux. “Hier zien organisaties AI en data vaak als één en plaatsen zij technologie lager in de organisatie, waardoor ze het vooral tactisch en nauwelijks strategisch inzetten. Wat dat betreft lopen we achter op de Verenigde Staten. Mede daardoor raad ik aan dat adviesorganen zich ook versterken met relevante technologische knowhow.”

Praktische toepassingen

Op dit moment gebruiken de ondervraagde organisaties de genoemde technologieën vooral voor technische ondersteuning, klantenservice en productontwikkeling. Voor recruitment en HR gebruikt slechts 17 procent het, maar verwachten bijna zes op de tien respondenten dat dit binnen twee jaar wel gaat gebeuren. Al is dit nog onduidelijk. Zo stelt ruim de helft van de directieleden dat zij onvoldoende financiële middelen hebben om de noodzakelijke programma’s op te zetten. Reventlow: “AI helpt niet alleen met automatisering en efficiëntie, maar kan ook vooroordelen uitfilteren rondom recruitment. Zelf werken wij steeds meer data-gedreven, zodat we nog beter onderbouwde keuzes kunnen maken. Hierbij besteden we veel aandacht aan de ethische kanten van technologische ontwikkelingen.”

Kosten en baten

Dat technologie steeds vaker op directieniveau wordt belegd, blijkt ook uit de bedrijfsresultaten. Zo vertelt maar liefst 29 procent van de respondenten dat generatieve AI een positieve bijdrage levert aan de jaarrekening. Desalniettemin brengt het ook aanzienlijke kosten met zich mee, waaronder het salaris van AI- en data-gedreven directieleden. Uit het onderzoek blijkt dat een dergelijke functie in Europa jaarlijks gemiddeld ruim 534.000 euro aan salaris oplevert. Dat is nog altijd fors minder dan hun Amerikaanse collega’s, die over dezelfde periode ruim een miljoen verdienen. Reventlow: “Hoge salarissen zien we vaker bij nieuwe beroepen. Omdat relevante kennis en ervaring schaars zijn, is vraag-aanbod rondom die functies nog uit balans. Uiteindelijk komt die balans er, al is het in verband met de razendsnelle AI-opkomst en onzekerheid rondom toekomstige ontwikkelingen lastig te zeggen hoe lang dit duurt.”