Conclusies webinar 'beveiligen op afstand'

Begin 2020 zijn we in de ban geraakt van het coronavirus, onze wereld is veranderd. Dit leidt tot risico’s en uitdagingen die we voorheen niet of minder gewend waren. Organisaties treffen maatregelen en zijn onderweg (terug) naar een veilige werkomgeving in de anderhalvemetersamenleving. In een tweetal webinars besteedde Trigion hier aandacht aan. De conclusies van deze webinars zijn terug te kijken.

Webinar Trigion Next over Beveiliging op Afstand
Voor de coronacrisis lanceerde Trigion Next, de oplossing voor beveiliging op afstand, en kon mijn deelnemen aan een webinar met specialisten. In het webinar werd geen expliciete relatie gelegd naar de coronacrisis, de onderwerpen zijn steviger op de agenda komen te staan bij ondernemend Nederland. In het webinar besteedde Trgion aandacht aan trends en ontwikkelingen en hun uitwerking op de veiligheidssector. Deelnemers kregen concrete voorbeelden om kwaliteitsverbetering door te voeren en total cost of ownership (TCO) te verlagen, aan de hand van business cases die we bij diverse klanten ontwikkelden.

Webinar Sociale Veiligheid en Veilig Gedrag
Organisaties treffen maatregelen en zijn onderweg (terug) naar een veilige werkomgeving. Doen we dat op een verantwoorde wijze en investeren we ook in veilig gedrag van medewerkers en gasten?