Cloudgebaseerde oplossing Alexis van Regxsa

Regxsa stelt financiële instellingen in staat om verantwoordelijkheid te nemen ten opzichte van de samenleving en het juiste te doen. Het bedrijf lanceert de cloudgebaseerde oplossing Alexis om de menselijke factor terug te brengen in de kern van de strijd tegen witwassen, financiering van terrorisme en financiële misdaden. Regxsa ondersteunt financiële instellingen om te voldoen aan de lokale en wereldwijde, wet- en regelgeving.

Aan de ene kant realiseren financiële instellingen zich dat ze een sleutelrol vervullen in de samenleving. Ze moeten de steeds veranderende strategieën van criminelen bijbenen. Die criminelen passeren alle grenzen en passen hun ‘modus operandi’ aan de omstandigheden aan. In tegenstelling tot de financiële instellingen zijn criminelen niet gebonden aan licenties, investeringsbeperkingen, balansen, aandeelhouders of wettelijke beperkingen. Kortom, financiële instellingen moeten de samenleving beschermen, door klanten in hun activiteiten centraal te stellen.

Aan de andere kant heeft de samenleving onvoldoende kennis van antiwitwaspraktijken, financiering van terrorisme en financiële misdrijven, tenzij het leven en de veiligheid van individuen rechtstreeks worden beïnvloed. Regxsa ondersteunt de financiële instellingen. Door dat te doen, zorgt Regxsa er ook voor dat er aan de behoeften van de samenleving wordt voldaan.

Om tijd, energie en geld te besparen, besteed aan toezichthouders tevreden stellen en vooral om de menselijke factor terug te brengen in de kern van de strijd tegen misdaden, lanceren Regxsa en Fortech Alexis. Niet de ophoping van technologie, maar het applicatieontwerp bepaalt hoe onderzoekers technologie voor hen kunnen laten werken. Alexis is met die filosofie gebouwd. De oplossing zorgt voor innovatie en maakt gebruik van veel technologieën die moeilijk verkrijgbaar zijn binnen financiële instellingen.

De oplossing heeft een schaalbare infrastructuur voor een enorme hoeveelheid gegevensvolume. De financiële instellingen kunnen kiezen waar ze hun gegevens willen opslaan. De locatie van de cloud kan flexibel zijn. Dit betekent dat instellingen zich minder zorgen hoeven te maken over compliant zijn met de wet- en regelgeving van eigen bodem, versus de verschillende varianten van de andere landen.

Flexibiliteit en vrijheid door specifieke architectuur en mentaliteitsverandering

Flexibiliteit en vrijheid om onderzoek uit te voeren, worden ondersteund door de specifieke architectuur van de Alexis SaaS- (Software-as-a-Service-)oplossing en door een interne mentaliteitsverandering binnen de financiële instellingen. Een goed strategieontwerp ter bestrijding van witwassen, terrorismefinanciering en financiële misdrijven richt zich op een team dat flexibel, proactief en vrij is om plannen en strategieën te maken. Daarnaast richt het zich op een team dat aan de verwachtingen van de wet- en regelgeving kan voldoen.

De kernlaag aan de voorkant van Alexis blijft hetzelfde. Aan de achterkant hebben de onderzoekers de mogelijkheid om zich te focussen op de selectie en opsplitsing van gegevens aan de hand van verschillende criteria. Onderzoekers kijken niet alleen naar de rijen met de verstrekte gegevens in het systeem, maar ook naar de verschillende aspecten door de tijd heen. Ze kunnen ervoor zorgen dat het gedrag van de onderzochte partij inderdaad verandert. Ze worden geïnformeerd over of de onderzochte partij al dan niet soortgelijk gedrag vertoont zoals andere bekende schema's. Dit betekent dat ze van fouten kunnen leren en kunnen delen wat in de financiële sector werkt. Voorheen was dit voor financiële instellingen onmogelijk.

Dit alles stelt financiële instellingen in staat om de samenleving te beschermen en hun bedrijven verder te laten groeien. Met andere woorden, Alexis brengt de blootstelling aan risicovolle gebieden in kaart, waarna de financiële instellingen hun activiteiten kunnen herleiden en uitbreiden in niet-risicovolle gebieden.