Bewijs dat risicomanagement een nieuwe aanpak vereist

Organisaties in Nederland worden geconfronteerd met toenemende bedreigingen als gevolg van een gebrek aan risicobewustzijn bij werknemers, zo blijkt uit een nieuw pan-EMEA onderzoek van Iron Mountain. Nu managementteams wereldwijd zich richten op strategische planning voor de toekomstige werkomgeving, kunnen de inzichten uit dit onderzoek helpen bij het opbouwen van weerbaarheid op de lange termijn in een hybride werkomgeving.

Uit het onderzoek blijkt dat een op de drie Nederlandse werknemers (33%) beweert een "kritieke" fout te hebben gemaakt op het werk, en 13% heeft een risico genomen dat hun organisatie geld heeft gekost.

Interne linkHoewel bijna driekwart (70%) van de Nederlandse werknemers van mening is dat risicomanagement van vitaal belang is voor de bescherming van gevoelige informatie, vindt bijna twee derde (61%) het nog steeds de moeite waard om risico's te nemen op het werk - mannen meer dan vrouwen (64% vs 59%). Nederland is hierbij een flinke uitschieter ten opzichte van andere Europese landen waar het gemiddelde op 47% ligt.

"We maken allemaal fouten, dus risico's zijn - per definitie - een altijd aanwezige factor in het bedrijfsleven", zegt Anton Hijlkema, Commercieel Directeur Benelux & South Africa van Iron Mountain. "Maar in het huidige, steeds digitaler wordende tijdperk nemen de risico's toe, wat betekent dat risicomanagement voortdurend moet evolueren. Met nieuwe bedrijfsmodellen, hybride werken en de toenemende dreiging van cyberaanvallen is het nu belangrijker dan ooit om medewerkers en interne risico's effectief te beheersen en zo te bouwen aan resilience by design."

Een kwart (24%) van de respondenten zegt slachtoffer te zijn geworden van oplichting of phishing. Desondanks toont het onderzoek van Iron Mountain aan dat werknemers beveiligingsrisico's blijven nemen:

  • 38% gebruikt hetzelfde wachtwoord voor meerdere platforms. Het gemiddelde van Europa is 32% met Nederland (38%) en Zweden (45%) als uitschieters
  • 33% vergeet zijn laptop te vergrendelen als hij zijn bureau verlaat. Het gemiddelde van Europa is 25% met Nederland (33%) en Zweden (31%) als uitschieters
  • 15% bewaart zijn wachtwoord op een briefje op zijn bureau. Het gemiddelde van Europa is 17% met Spanje (21%) en Zweden (24) als uitschieters

Belangrijk is dat de risico's worden vergroot door hybride werken, vooral wanneer meer dan een derde (34%) van de Nederlandse werknemers toegeeft dat ze thuis minder veiligheidsbewust zijn dan op kantoor.

In een tijd waarin de gemiddelde kosten van een datalek zijn opgelopen tot 4,24 miljoen dollar, benadrukken deze trends het belang van effectieve werkplek training, zodat elke werknemer zijn rol in het beheren van risico's heroverweegt.

De bevindingen roepen echter ook vragen op over het effect van de huidige bewustmakingsinspanningen. Hoewel 66% van de ondervraagde datamanagers verklaarde dat risicotrainingen door 50-100% van de werknemers worden bijgewoond, zei meer dan een derde (36%) van de werknemers dat zij nooit een dergelijke training hebben gehad.

"Het nemen van risico's kan een bedrijf in staat stellen te innoveren, maar een gebrek aan bewustzijn van de potentiële gevaren kan de weerbaarheid op lange termijn ondermijnen," voegt Anton Hijlkema eraan toe.

“Wij adviseren om iedere werknemer een risico-ambassadeur te maken door risicobewustzijn in uw cultuur te integreren.”