Beveiligingsbudgetten voor cloud nemen met 37% toe

In het 2024 Cloud Security Report van Fortinet wordt beschreven wat de problemen zijn die organisaties hebben met de beveiliging van hun cloudomgevingen, maar ook wat hun voorkeursstrategieën zijn. Het rapport is het resultaat van een wereldwijde enquête onder 927 security-professionals en biedt inzicht in actuele trends op het gebied van cloudbeveiliging.

Uit het onderzoek komen drie belangrijke conclusies naar voren:

  • Organisaties hebben een voorkeur voor hybride en multi-cloudomgevingen
  • Security- en compliance-problemen vertegenwoordigen de grootste cloud-uitdagingen
  • Een geïntegreerd platform voor cloudbeveiliging heeft de voorkeur boven verschillende beveiligingsoplossingen

Organisaties blijven voorkeur vertonen voor hybride en multi-cloudomgevingen

Het rapport beschrijft dat een meerderheid van de organisaties (78%) dit jaar opteert voor een hybride of multi-cloudstrategie. 43% maakt gebruik van een combinatie van de cloud en een IT-omgeving op locatie. 35% hanteert een multi-cloudstrategie. Deze percentages zijn slechts een lichte stijging ten opzichte van twee jaar geleden. Toen maakte 39% van alle organisaties gebruik van een hybride cloud en 33% van een multi-cloudomgeving.

De meeste organisaties erkennen dat cybersecurity een kernonderdeel van hun cloudstrategie moet vormen. De problemen met de beveiliging van de cloud zijn toegenomen door de opkomst van cyberbedreigingen die gebruikmaken van AI. Daarmee ontstaat de noodzaak van krachtiger beveiligingsmaatregelen. Maar liefst 96% van alle organisaties zegt zich redelijk dan wel enorm veel zorgen te maken over de beveiliging van de cloud. Cybersecurity is duidelijk een prioriteit: 61% van de respondenten verwacht dat hun budget voor cloudbeveiliging de komende 12 maanden zal toenemen. De respondenten zeggen ook dat ze van plan zijn om hun budget voor cloudbeveiliging met 37% op te schroeven om gevoelige data veilig te houden en te voldoen aan de eisen van de wet- en regelgeving.

Security- en compliance-problemen vertegenwoordigen de grootste cloud-uitdagingen

Als gevolg van het toenemende gebruik van de cloud hebben organisaties moeite met het beveiligen van  multi-cloudomgevingen. Security- en compliance-problemen vertegenwoordigen de grootste uitdaging (59%) en staan een snelle implementatie van multi-cloudstrategieën in de weg. Andere struikelblokken zijn technische problemen (52%) en een gebrek aan personeel (49%).

Het kan lastig zijn om het overzicht te behouden en grip te krijgen op de toepassing van beveiligingsregels binnen complexe multi-cloudinfrastructuren. En het tekort aan vaardige beveiligingsprofessionals maakt dit probleem er alleen maar erger op. 93% van de respondenten zegt dat ze zich redelijk veel dan wel enorm veel zorgen maken over het brede tekort aan vaardigheden.

Vereenvoudiging en automatisering met een platformaanpak

Hybride en multi-cloudomgevingen zijn vanwege hun complexe aard lastig te beveiligen. Een overgrote meerderheid van de respondenten (95%) denkt dat een geïntegreerd platform voor cloudbeveiliging met een centraal dashboard kan bijdragen aan consistente bescherming van data binnen al hun cloudomgevingen.

Vincent Zeebregts, regional director Nederland bij Fortinet: “Het 2024 Cloud Security Report laat zien dat het beheer van allerlei onafhankelijk van elkaar functionerende beveiligingsoplossingen zeer inefficiënt is, en bijvoorbeeld zelfs multi-cloud strategieën in de weg zit.  Door over te stappen op één geïntegreerd platform voor cloudbeveiliging kunnen security experts profiteren van eenvoudiger integratiemogelijkheden, automatisering en een reductie van de beheeroverhead. Dit verbetert hun overzicht, maakt een consistente toepassing van beveiligingsregels mogelijk en biedt een oplossing voor het tekort aan vaardigheden.”