Autoriteit Persoonsgegevens keurt Criteria voor AVG-certificaat van Brand Compliance goed

Certificatie-instelling Brand Compliance diende twee jaar geleden een aanvraag in bij de AP met betrekking tot de goedkeuring van de criteria voor het afgeven van een AVG-certificaat. De AP heeft de aanvraag zorgvuldig beoordeeld en besloten om goedkeuring te verlenen aan de certificeringscriteria die door Brand Compliance zijn voorgesteld; artikel 42, vijfde lid, van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Brand Compliance is hiermee de eerste certificatie-instelling in Nederland die, na accreditatie door de Raad voor Accreditatie, een officiƫle AVG-certificering kan aanbieden. De accreditatie hiervoor is aangevraagd.

Een AVG-certificaat is een middel waarmee organisaties aan hun wettelijke verplichting, tot het aantonen van het voldoen aan de AVG, kunnen voldoen. Het certificaat geeft aan dat een organisatie voldoet aan de normen en richtlijnen die zijn vastgesteld in de AVG. Door het behalen van dit certificaat kunnen organisaties het vertrouwen van hun klanten en partners versterken en aantonen dat zij de privacy en veiligheid van persoonsgegevens serieus nemen.