Alles wat je moet weten over beveiliging in de bouw

Als je werkzaam bent in de bouw, dan werk je op een dynamische werkplek. Werkgevers en opdrachtgevers zijn verplicht om maatregelen te treffen om personeel veilig te kunnen laten werken. Vooral werken op hoogte vraagt om extra beveiliging tegen valgevaar. Helaas vinden er jaarlijks nog steeds ongelukken plaats in de bouw door het niet of onvoldoende naleven van de regels.

Ongelukken in de bouw
Jaarlijks raken arbeiders gewond bij het uitvoeren van werkzaamheden in de bouw. In de bouwsector vinden er in vergelijking tot andere sectoren zelfs de meeste dodelijke ongelukken plaats. Dat getal moet natuurlijk jaarlijks op nul eindigen, maar de praktijk wijst helaas iets anders uit. In 2016 waren er 16 dodelijke bouwongevallen en dat aantal is in 2017 gestegen naar 20 bouwongevallen met fatale afloop. Om dit aantal naar beneden te brengen, is het van belang om voldoende veiligheidsmaatregelen te treffen voor aanvang van werkzaamheden.

Wanneer is valbeveiliging verplicht?
Om blootstelling aan valgevaar te voorkomen, is het wettelijk verplicht om valbeveiliging aan te brengen bij werkzaamheden vanaf 2,5 meter hoogte. Maar er kunnen ook risicovolle werkomstandigheden zijn bij werkzaamheden lager dan 2,5 meter, zoals boven het water of langs de snelweg. Ook dan moet er valbeveiliging aangebracht worden. De benodigde valbescherming kan per situatie verschillen. Laat je daarom adviseren door een gespecialiseerd bedrijf in valbeveiligingsproducten die aan de strengste veiligheidseisen voldoen, zoals de producten van Dakrandbeveiliging.nl.

Collectieve of individuele valbeveiliging
Er wordt daarnaast ook nog onderscheid gemaakt tussen collectieve en individuele valbeveiliging. Als er met grote regelmaat op hoogte wordt gewerkt, biedt collectieve dakrandbeveiliging uitkomst. Reken op een fikse tijdbesparing doordat er geen voorzorgsmaatregelen meer getroffen hoeven te worden en personeel veilig op hoogte kan werken. Hierdoor worden werkzaamheden over het algemeen veel sneller uitgevoerd. Ofschoon collectieve valbeveiliging altijd de voorkeur krijgt, zijn er locaties te bedenken waar dit niet haalbaar is. Voor deze werksituaties zijn er andere oplossingen tegen valgevaar, namelijk individuele valbeveiliging. Denk hierbij aan een harnasgordel of een kabelsysteem met ankerpunten.