'AI reguleren vanuit de overheid is utopie'

'AI reguleren vanuit de overheid is utopie', vindt Auke Bijnsdorp van Top of Minds Group. Dit naar aanleiding van het bericht op Rijksoverheid.nl: De invloed van generatieve AI in de economie en op de arbeidsmarkt. 'Ik begrijp heel goed dat de overheid zulke bijeenkomsten organiseert in een poging om grip op generatieve AI te krijgen. De opkomst van AI verandert immers veel: taken worden geautomatiseerd en verantwoordelijkheden verschuiven. Maar AI reguleren vanuit de overheid is heel moeilijk. Het is een stuk haalbaarder om als individu AI te begrijpen en voor je te laten werken.'

'Centraal in de sectorbijeenkomst stond de oproep tot meer transparantie, kwaliteitscontrole van AI-modellen en permanente educatie op het gebied van AI. Dat laatste moet mijns inziens niet tot stand komen door inhoudelijke bemoeienis vanuit de overheid, maar door marktwerking in het onderwijs. Niet door studies te financieren op basis van vraag bij de studenten, maar op basis van vraag in de arbeidsmarkt. Werkgevers hebben behoefte aan werknemers met bepaalde skills – denk aan verplegers, onderwijzers, technici en, inderdaad, AI-experts. Studierichtingen die hierin voorzien zouden goedkoper of zelfs gratis moeten worden voor studenten. Deze financiële prikkel zal de tekorten op de arbeidsmarkt gericht oplossen.'