Hoe de pandemie ondernemers nieuwe kansen bood

Het ontwikkelen van nieuwe producten was voor 31 procent van de Europese mkb-bedrijven een manier om te reageren op een unieke uitdagende situatie. Dit blijkt uit een recent onderzoek van Kaspersky naar de uitdagingen waarmee mkb-bedrijven werden geconfronteerd aan het begin van de pandemie. De lockdowns tastten het financiële welzijn van de meerderheid van de mkb's (55 procent) aan, waardoor zij maatregelen moesten nemen. Zowel de introductie van een nieuw product of dienst als andere genomen maatregelen waren een poging om te overleven.

Als het een bedrijf lukt om adequaat op een crisis te reageren, kan deze er het beste van maken. In het licht van de pandemie waren de beslissingen erg complex en bedrijven moesten rekening houden met hun eigen zakelijke mogelijkheden en met verschillende externe factoren, zoals de lockdown, nieuwe sanitaire vereisten en een radicaal veranderde levensstijl.

Inspelen op nieuwe kansen
Naast de introductie van nieuwe diensten en producten (31 procent), is een vijfde van de bedrijven een nieuwe sector ingegaan (22 procent). Voor bedrijven in de entertainment- en cultuursector, of zelfs voor de gezondheidssector, kan dat betekenen dat ze digitale initiatieven voor hun fysieke aanbod introduceerden; voor winkels of restaurants was dat het mogelijk maken van online verkoop en het inrichten van een leveringsproces. Voor fabrikanten betekende dat het produceren van bijvoorbeeld mondkapjes, ontsmettingsmiddelen en andere medische accessoires of producten voor het thuiscomfort.

Behoud van het team topprioriteit
Een van de meest voorkomende anticrisismaatregelen was het toestaan van alle medewerkers om op afstand te werken (39 procent). Maar de meeste beslissingen waren gericht op het optimaliseren van de uitgaven: bedrijven voerden bezuinigingen door (31 procent), verlaagden de lonen of werkuren (28 procent), verschoven budgetten of stopten investeringsplannen (30 procent).

En terwijl bedrijven zochten naar manieren om de crisis in de hand te houden, bleef de topprioriteit voor bijna de helft van de Europese bedrijven het baanbehoud (47 procent). Onderzoeken tonen aan dat de bedrijfsprestaties rechtstreeks worden beïnvloed door de tevredenheid van werknemers. Tijdens de pandemie werden de medewerkerstevredenheid en de betrokkenheid belangrijker dan ooit tevoren, vooral voor kleine bedrijven die zwaar werden getroffen. Een sterk team is beter bestand tegen de crisis en kan beter omgaan met de lockdown, besmettingsrisico’s en onzekerheid over de toekomst.

Als gevolg daarvan is teambehoud een prioriteit geworden voor bedrijven, ook al hebben velen te maken met bezuinigingen (31 procent), verminderde lonen of werkuren (28 procent) of tijdelijk gesloten kantoren of filialen (27 procent). Hetzelfde geldt vandaag de dag, met 29 procent van de organisaties die van plan zijn om de personeelskosten zoals lonen en voordelen het komende jaar te verhogen. Door de lonen op het niveau van voor COVID-19 te brengen of zelfs te verhogen, zouden bedrijven talent moeten kunnen vasthouden, waardoor het niet nodig is nieuw personeel aan te werven.

Nieuwe technologie
Het behoud van banen en de tevredenheid van werknemers waren, naast andere factoren, afhankelijk van de manier waarop werkgevers zich aanpasten aan de nieuwe en extreme werkomstandigheden. Voor de meeste bedrijven (45 procent) was de topprioriteit dan ook om het personeel te voorzien van nieuwe technologieën, apparatuur, communicatie- en samenwerkingsdiensten om de business van offline naar online om te schakelen en werknemers op afstand of in een hybride model te laten werken.

Andrey Dankevich, Senior Product Marketing Manager bij Kaspersky: “Het opnieuw vormgeven van werkprocessen is een cruciale taak geworden van eigenaren en directeuren om banen te behouden en hun bedrijf in stand te houden. Gelukkig zijn er veel eenvoudig te beheren diensten beschikbaar, waaronder een aantal gratis te verkrijgen. Zo kunnen ze zich op hun belangrijkste taak richten zelfs als ze geen toegewijde IT-beheerder of extra budget hebben. Het is echter wel van belang om ervoor te zorgen dat digitale tools veilig worden gebruikt en werknemers te informeren over securitybewustzijn – niet alleen voor hun gemak, maar ook om het bedrijf te beschermen tegen cyberdreigingen.”