Webinar Gezond & Veilig werken

21 januari 2021
Webinar

Werken aan een gezonde en veilige werkomgeving is de verantwoordelijkheid van iedereen. NEN legt hierover afspraken, eisen en protocollen vast in normen. Zo wordt ervoor gezorgd dat de werkomgeving gezonder en veiliger wordt. Wilt u impact maken door mee te werken aan (internationale) afspraken voor een gezonde en veilige werkomgeving? Meld u dan aan voor het webinar Gezond & Veilig werken op donderdag 21 januari 2021.

Aan de hand van verschillende voorbeelden wordt er teruggekeken op het afgelopen normalisatiejaar en de impact hiervan op gezond en veilig werken. Daarnaast wordt er vooruit gekeken en worden er actuele ontwikkelingen gedeeld aan de hand van drie thema’s gedurende interactieve sessies. Met elkaar gaan de deelnemers in gesprek en wordt er onderzocht wat normalisatie kan betekenen voor de volgende drie thema’s:

Risico’s blootstelling gevaarlijke stoffen;

Samenwerking mens en machine;

Het nieuwe thuiswerken.

Aanmelden
Het webinar Gezond & Veilig werken vindt plaats op donderdag 21 januari 2021 (10.00 – 12.00 uur) en is kosteloos. Bent u geïnteresseerd en wilt u deelnemen aan de bijeenkomst, meld u dan aan via NEN Evenementen. Op deze pagina is ook het volledige programma te vinden.