Zijn we enquête-moe? Informatie is toch de kurk waarop we drijven?

Er is in geen enkele andere periode zoveel onderzoek gedaan als in de afgelopen coronaperiode, schat ik in. Onderzoek naar hoe we ons voelen, wat we denken (vraagt mijn vrouw ook altijd), hoe we ons werk organiseren (of niet), of we terug willen naar ‘het oude normaal’, of we niet beter af zijn met het ‘nieuwe normaal’. Kortom, alles is uitgevraagd en vastgelegd. Dus we worden enquête-moe. Toch? Welnee. U wilt toch ook alles weten over hoe uw markt zich ontwikkelt, wat uw concurrenten doen? Precies. Daarom willen wij dat ook graag weten.

Vorig jaar rond deze tijd deed VakWereld een enquête onder de nieuwsbrieflezers van alle vakwerelden. Dat leverde een grote respons (>1000 beantwoordde formulieren) op. Dus daar kunnen we wat mee. Maar één keer vastleggen is niets. Heeft geen waarde. In ieder geval minder waarde. Pas bij herhaling van een onderzoek krijg je een beeld van een ontwikkeling. En dat is belangrijk om een bepaald fenomeen op waarde te kunnen beoordelen.

Neem nu thuiswerken. Gezien het toenemend aantal files zitten blijkbaar inmiddels steeds meer mensen weer gewoon/vaker op kantoor. Maar waarom doen ze dat? Beviel het thuiswerken niet? Voelen ze zich eenzaam en verlaten? Of kunnen ze gewoon hun werk niet goed doen? Waarom dan niet? Omdat er jengelende kinderen zijn (en blijven), een partner die ook moet thuiswerken en daar eigenlijk geen ruimte voor is? Of kunnen ze niet over alle informatie beschikken? Vindt de baas misschien (onterecht) dat ze hun werk niet goed doen, omdat hij er eigenlijk geen grip op heeft? Dat laatste speelt zeker een rol bij de optie om meer of minder thuis te werken die een bedrijf biedt. Dat bleek al uit het eerste onderzoek. Maar hoe is dat nu dan?

Dat is precies de reden waarom VakWereld het Tweede Nationale Thuiswerkonderzoek gaat starten. Wij willen graag weten hoe u zich nu voelt, wat er is gedaan om bijvoorbeeld het thuiswerken te verbeteren voor werknemers. Of u van plan bent meer thuis te werken (en we dus minder files en co2-uitstoot kunnen verwachten en dus lekker kunnen doorbouwen). Of de thuissituatie al wat is verbeterd? En de baas…?

Dus enquête-moe of niet, we zouden het toch wel erg op prijs stellen wanneer u de moeite zou willen nemen om de vragen die we u via de mail toesturen zou willen beantwoorden. De hele wereld draait tenslotte om informatie. Vooral om informatie over hoe we met informatie omgaan…

John de Waard