Thuiswerken is een blijvertje, ondanks de nadelen die eraan kleven

Vinden van informatie blijft onderbelicht, net als informatiebeveiliging

Uit de resultaten van het Tweede Nationaal Thuiswerkonderzoek van VakWereld blijkt dat ongeveer 1 op de 3 respondenten ongeveer 1 tot 2 dagen thuis zal blijven werken. Zelfs 1 op de 3 is ervan overtuigd dat hij/zij méér dan 2 dagen blijft thuiswerken. Dat is positief nieuws, terwijl toch niet iedereen even gelukkig is met dat thuiswerken en er ook echt nadelen aan zitten. In ieder geval aan de manier waarop het nu nog gebeurt.

Het Tweede Nationaal Thuiswerkonderzoek is opnieuw uitgevoerd onder de nieuwsbrieflezers van alle vakwerelden: DocumentWereld, CongresWereld, MobilityWereld, FacilityWereld, BeveiligingsWereld en ThuiswerkersWereld. De respondenten vertegenwoordigde voor een belangrijk deel bedrijven en organisaties in de grootte tot 100 werknemers en met een verdeling over overheid, zakelijke dienstverlening, financiële markt, de zorg en de industrie.

De belangrijkste conclusie is dus dat veel respondenten de voordelen zwaarder vinden wegen dan de mogelijke nadelen (zoals stress, weinig contact met collega’s, zakelijke en privé die door elkaar lopen, etc.). Het weerhoudt ze er niet van om straks meer thuis te blijven werken, ook na de coronacrisis.

Echter, het is zeker geen roze wolk dat thuiswerken: voor bijna tweederde van de ondervraagden is de situatie met betrekking tot de faciliteiten (goede werkplek en beschikbare systemen) iets verbeterd ten opzichte van 2020. De groep die van alles is voorzien bedraagt nu zo’n 64%; dat was 55%. Blijkbaar is er geïnvesteerd.

Wat nog te weinig is verbeterd is de beschikbaarheid van informatie: voor 44% van de ondervraagden is dat een activiteit die ze tot een uur bezighoudt. Voor 22,5% is dat nog 1 tot 2 uur van hun dagelijkse werk en voor 11,6% kost dat zelfs nog meer dan 2 uur per dag. Daarin is dus nog weinig veranderd.

Wat betreft de informatiebeveiliging en het gebruik van eigen apparaten bijvoorbeeld is eveneens nog maar weinig verbeterd. Je zou mogen verwachten dat na ruim een jaar daar meer aandacht voor gekomen zou zijn. Voor 15% van de ondervraagden slaat informatie nog echter nog gewoon op de eigen pc en 8% doet dat in de persoonlijke cloudapplicatie (zoals Dropbox, Box, OneDrive etc.). Volgens 85% van de respondenten is het daar prima beveiligd…

Het gebruik van eigen apparaten voor het werk is niet noemenswaardig veranderd. Een en ander leidt er wel toe dat de overtuiging bij de respondenten dat alles correct en volgens wet- en regelgeving verloopt is gedaald. Vorig jaar was 77% ervan overtuigd dat alles goed ging, nu is dat gedaald naar net 70%. Tegelijkertijd liggen er steeds minder mensen (letterlijk) wakker van die resultaten. Blijkbaar went het dat niet alles gaat zoals gewenst.

Dee vraag is wat er van de goede voornemens terecht komt als mensen aangeven daadwerkelijk gemiddeld 20-40% van hun tijd thuis te (willen) gaan werken. Dan moet nog wel een aantal belangrijke aspecten van het dagelijkse werk nader onder de loep worden genomen.

Tweede Nationaal Thuiswerkonderzoek
Het Tweede nationaal Thuiswerkonderzoek is uitgevoerd onder ca 10.000 nieuwsbrieflezers van DocumentWereld, CongresWereld, BeveiligingsWereld, MobilityWereld, FacilityWereld en ThuiswerkersWereld. Die lezers zijn allen mensen die professioneel bezig zijn met de ontwikkelingen die in die diverse vakwerelden worden belicht, geduid en beschreven. Met een respons van gemiddeld 4,2% mag het onderzoek als representatief worden beschouwd voor deze steekproef.

In 2020 werd het Eerste Nationaal Thuiswerkonderzoek uitgevoerd. Op basis van die set vragen is een tweede onderzoek uitgevoerd net voor de zomer van 2021, ongeveer 1,5 jaar na de uitbraak van corona en de verplichte thuiswerksituatie.