Securityprofessionals missen tools om dreigingen te detecteren

LogRhythm stelt in een onderzoek vast dat 93 procent van de securityprofessionals de vereiste tools mist om securitydreigingen vast te stellen. Volgens het rapport The State of the Security Team: Are Executives the Problem? geeft 92 procent aan behoefte te hebben aan de juiste preventieve oplossingen om bestaande security-gaten te dichten.

Het onderzoek vond plaats onder meer dan driehonderd security-professionals en leidinggevenden. Doel was om de oorzaken van stress die securityteams ervaren vast te stellen. Ook vroeg LogRhythm naar feedback en wil het routes naar een oplossing bieden. Het onderzoek wees onder meer uit dat 75 procent van de securityprofessionals nu meer stress ervaart dan twee jaar geleden.

Zonder leiderschap neemt stress binnen teams toe

Gevraagd naar de meest voorkomende oorzaken ven werkgerelateerde stress, waren de twee meest gegeven antwoorden tijdgebrek (41 procent) en samenwerken met leidinggevenden (18 procent). 57 procent van de respondenten gaf aan dat hun securityprogramma de juiste steun vanuit het management mist. De respondenten doelen dan op het bieden van een strategische visie, buy-in en budget.

Verder noemen securityprofessionals een gebrek aan het nemen van verantwoordelijkheid door leidinggevenden rond strategische security-keuzes als belangrijke reden om hun baan op te zeggen. Dat is een alarmerende uitkomst als duidelijk is dat bijna de helft van de bedrijven (47 procent) drie of meer vacatures op securitygebied heeft.

De inzet van redundante securitytools onderstreept waarde van toolconsolidatie

68 procent van de respondenten geeft toe dat hun organisatie redundante securitytools inzet en 56 procent geeft aan dat deze overlap toevallig is. Dat benadrukt opnieuw het belang van meer strategisch toezicht door leidinggevenden. Ondanks dubbele tools zegt 58 procent op de vraag welke additionele support er nodig is, dat er meer budget moet komen.

Het rapport laat verder de stijgende waarde zien van IT-consolidatie. De securityprofessionals hechten grote waarde aan het consolideren van oplossingen. Zij noemen als voordelen minder onderhoud (63 procent), het sneller detecteren van problemen (54 procent), identificatie (53 procent), oplossen (49 procent), lagere kosten (46 procent) en een betere algehele security (45 procent). Slechts een op de drie bedrijven (32 procent) beschikt over een realtime security dashboard dat een helder en geconsolideerd beeld biedt van alle security-oplossingen.

De vijf beste manieren om stress binnen securityteams terug te dringen

Op de vraag wat de beste manieren zijn om stress te reduceren, waren de meest gegeven antwoorden:

  • 44 procent: een hoger securitybudget
  • 42 procent: ervaren leden binnen het securityteam
  • 42 procent: betere samenwerking met andere IT-teams
  • 41 procent: ondersteuning vanuit het management
  • 39 procent: volledige bezetting van het securityteam