Nederland als veiligste internet-jongetje van de klas?

Volgens heyData, een platform voor experts in databeveiliging, blijkt Nederland het beste (lees: het veiligste) jongetje van de klas in Europa te zijn als het gaat om bescherming op het internet. Althans in bepaalde leeftijdsgroepen. Maar dan nog. Opmerkelijk?

De uitkomst van dat onderzoek door heyData– of eigenlijk de vergelijking van een aantal onderzoeken van OECD – is des te opmerkelijker wanneer we andere onderzoeken ernaast leggen. Of gewoon de praktijk (het nieuws) van alledag: niet zo lang geleden werd duidelijk hoe kwetsbaar een groot aantal bedrijven was (en is) voor het lek dat Citrix destijds meldde. Nog niet zo lang geleden werd de naïviteit van Nederlanders aan het licht gebracht door Duitse hackers die lieten zien hoe makkelijk via IoT-apparaten allerlei data gestolen konden worden. De GGD, een aantal supermarktketens, ga zo maar even door. Die waren niet in het nieuws vanwege de doortastende beveiliging tegen internetcriminaliteit.

Toen we met zijn allen door corona werden gedwongen om thuis te werken bleek ook nogal eens dat niet alles even waterdicht afgeschermd was. Dus als dan heyData met een vergelijkend onderzoek over heel Europa aangeeft dat Nederland het beste jongetje van de klas is… Moet je je dan afvragen hoe erg het bij de rest is, of zijn we inderdaad niet zo slecht als we denken?

Uit eigen onderzoek van VakWereld (Nationaal Thuiswerkonderzoek 2020 en 2021) kwam duidelijk naar voren dat de ‘gedwongen thuiswerkers’ nogal eens gebruik maakten (en nog steeds maken, zo bleek uit de tweede exercitie) van de eigen PC of eigen filesharing-systemen (Dropbox, Box, OneDrive, Google drive, etc.) voor het opslaan van (vertrouwelijke) bedrijfsinformatie. Bij elkaar zo’n 25% slaat die informatie rustig op de eigen PC of in hun eigen ‘dropboxje’ op, en is er vervolgens heilig van overtuigd dat die informatie daar optimaal beveiligd is. Terwijl van diezelfde ondervraagde groep bijna 90% weet en zich bewust is van het feit dat ze werken met vertrouwelijk gegevens.

Cyberaanvallen blijven een grote bedreiging voor de Nederlandse samenleving, zeker nu systemen meer met elkaar verbonden raken, laat ook de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) Pieter-Jaap Aalbersberg weten. Volgens hem moeten de overheid en bedrijven beter in beeld krijgen waar zwakke plekken in systemen zitten. Die uitspraak getuigt niet bepaald van de overtuiging dat we het heel erg goed doen, toch?

Des te opmerkelijker is het dus dat dit vergelijkend onderzoek van heyData aangeeft dat de Nederlanders als beste uit de bus komen qua bewustzijn van de gevaren van en veilig gedrag op internet. Met name de leeftijdsgroepen tussen 16 en 24 jaar en die tussen 55 en 74 jaar zijn zich volgens dat onderzoek zeer wel bewust van al die gevaren.

In een reactie laat het experts-platform weten: ‘heyData evalueerde de verschillende resultaten van de meest recente OESO onderzoeken, combineerde ze en gebruikte ze om een ranglijst op te stellen. De OESO-gegevens zijn zeer geloofwaardig. Een specifieke steekproefomvang wordt in de methodologie niet vermeld, maar de enquêtes worden sinds ongeveer 2003 jaarlijks uitgevoerd. heyData heeft alleen de meest recente gegevens van 2020 en 2021 gebruikt. We kunnen kan geen mogelijke verklaringen geven voor de prestaties van Nederland, aangezien we niet over de nodige regionale kennis en achtergronden beschikken. Met de studie, konden we alleen getallen laten spreken. Deze cijfers zeggen dat de Nederlanders in deze leeftijdsgroepen bekwamer zijn op het internet dan de bevolking in andere landen. Niets meer en niets minder.’

Overigens: de Finnen doen het in de tussenliggende groep van 25 tot 54 jaar overall het best. En laat dat nu net de groep zijn die normaal gesproken het meest aan het werk is binnen bedrijven en overheden.

John de Waard

Bron figuren: heyData