Nieuws  

Het MKB is onvoldoende beveiligd tegen cybercrime. Dat blijkt uit eenonderzoek onder vijftig MKB-bedrijven in Flevoland. Het ontbreekt vooral aan eenICT-beveiligingsbeleid en bij 80% van de MKB'ers zijn de computers en netwerken onveiligop internet aangesloten. Het onderzoek maakt onderdeel uit van een gezamenlijke aanpakvan overheid en bedrijfsleven, bijeengebracht in het programma Digibewust en hetprogramma Nationale Infrastructuur Cybercrime (NICC), om veilig gebruik van digitalemiddelen te stimuleren.Bewustwording en samenwerking noodzakelijkHet ministerie van Economische Zaken en MKB-Nederland zijn nauw betrokken bij hetonderzoek. Staatssecretaris Van Gennip: 'Het onderzoek maakt duidelijk dat de aanpak vancybercrime geen eenvoudige zaak is. De oplossing zit hem dan ook niet alleen hettechnische, maar met name in de bewustwording van gebruiker.' Bewuste omgang met ICT isniet alleen belangrijk voor de bedrijfsvoering, dienstverlening en continuïteit vanhet MKB, maar zeker ook voor de Nederlandse (kennis)economie, voor innovatie en voor eendynamische markt.Ook Loek Hermans (voorzitter MKB-Nederland) is van mening dat er snel iets moet gebeuren:'Het is goed dat we nu eindelijk weten over wat voor problemen we het hebben en dat ergelukkig ook veel oplossingen zijn. De grote uitdaging aan ons allemaal is nu om snel eenslag te maken naar een veiligere situatie.' Aan de hand van de resultaten van hetonderzoek worden binnen het publiekprivate programma Digibewust in nauwe samenwerking methet NICC activiteiten gepland om de bewustwording van het MKB op het gebied van cybercrimete vergroten en hen handreikingen te doen bij het nemen van maatregelen. Deze activiteitengaan in 2007 van start. Hierbij wordt samenwerking gezocht met andere partijen.Resultaten van de veiligheidsscanSlechts enkele van de onderzochte MKB-bedrijven heeft procedures en reglementen op hetgebied van informatiebeveiliging en het gebruik van ICT-voorzieningen door het personeel.Het merendeel van de bedrijven heeft deze niet, omdat zij niet weten hoe ze dit moetenaanpakken of omdat ze er geen tijd of budget voor hebben. Heldere en eenduidigeprocedures kunnen en moeten er echter voor zorgen dat de nu vaak zwakste schakel in debeveiliging van computers en netwerken, de mens, ondersteund wordt om daarmee cybercrimete voorkomen.Maar een klein aantal van de onderzochte MKB-bedrijven beschikt over de noodzakelijkekennis om gebreken en risico's die te maken hadden met instellingen van debesturingssoftware van servers en van netwerkapparatuur te signaleren en op te lossen. Demeeste vertrouwen hiervoor op hun ICT-leverancier. Toch kwamen er veelvuldig gebreken naarboven. Aanbevolen wordt om tot een kwaliteitskeurmerk van informatiebeveiliging te komenvoor ICT-leveranciers, afgestemd op de toepassing binnen MKB-bedrijven. Hermans(MKB-Nederland) ondersteunt deze aanbeveling.Het onderzoek is uitgevoerd om het inzicht in de kwetsbaarheid van het MKB voorcybercrime-aanvallen te vergroten. Dit inzicht is nodig om gerichte en effectievereactiviteiten op te zetten die  de bewustwording rond dit thema vergroten. Het onderzoekis uitgevoerd in opdracht van programma Digibewust en programma Nationaal InfrastructuurCybercrime (NICC) en mede op aangeven van het ministerie van Economische Zaken en MKBNederland. Syntens heeft de scan uitgevoerd onder vijftig MKB-bedrijven in Flevoland,verdeeld over de sectoren industrie, bouw, logistiek en groothandel, creative industrie,human health en food en agri. Het rapport van de scan is te vinden op www.digibewust.nl. …

Categorie: Awards
Datum: 10 november 2006
    Plaats op:

Webroot, aanbieder van anti-spyware producten waaronder SpySweeper, heeft de Top-10 spyware voor oktober opgesteld. Omdat doorgaans alle spyware op een grote hoop wordt gegooid, maar de onderlinge verschillen erg groot zijn, heeft Webroot de Top-10 verdeelt …

Categorie: Awards
Datum: 9 november 2006
Bron: WebRoot Plaats op:
Redactie Video

Versterk de rol van de Provincie

Na elke ramp of crisis worden steevast dezelfde conclusies getrokken. De informatievoorziening verliep niet goed; de communicatie was onvoldoende; organisaties werkten langs elkaar en het ...

De perceptie bij thuiswerkers over de rol van IT kan de corporate veiligheid van een bedrijf en de online veiligheid van thuiswerkers in gevaar brengen. Voor IT-afdelingen ligt er een kans om zich meer als beveiligingsadviseur te profileren. Dit heeft …

Categorie: Awards
Datum: 9 november 2006
Bron: Cisco Systems Plaats op:

ttUit onderzoek van antivirusleverancier Trend Micro blijkt dat 48 procent van de pc’s in Nederland is geïnfecteerd met ongewenste softwareprogramma’s. Grayware is daarbij de grootste bron van infecties. Van alle geïnfecteerde pc’s …

Categorie: Awards
Datum: 7 november 2006
Bron: Trend Micro Plaats op:
Redactie Video
Elk jaar in december blikt Proofpoint terug op trends van het voorgaande jaar en voorspelt de belangrijkste cybersecurity-trends voor het volgende jaar. Dit jaar zag het bedrijf vooral en de de massale distributie van Remote Access Trojan (RAT)- en downloader-malware. ...

Steeds meer ondernemingen maken gebruik van mysteryshopping om de kwaliteit van de eigen dienstverlening te bepalen. Maar wat is eigenlijk de waarde van deze methode? De Universiteit Twente heeft deze populaire methode onder de loep genomen, waarbij …

Categorie: Awards
Datum: 6 november 2006
    Plaats op:

 Het Threat Research Team van Fortinet heeft alweer een variant ontdekt van de massamail-worm Stration. Deze variant, Stration.DS gedoopt, heeft Netsky.P en Grew.A, die op hun hoogtepunt de ranglijsten van meest voorkomende bedreigingen aanvoerden, …

Categorie: Awards
Datum: 24 oktober 2006
    Plaats op:
Redactie Video
Minimaal-beperkt-aanzienlijk-substantieel-kritiek zijn de terreur dreigingsniveaus die in Nederland gelden voor het publiek, bedrijven en overheden. Een escalatieladder waarvan de inhoud slechts bekend is bij een select groepje mensen in Den Haag. De niveaus ...

92 procent van de gebruikers van usb-sticks zet gevoelige of vertrouwelijke informatie op deze mobiele opslagapparaatjes, terwijl slechts 25 procent zegt dat deze informatie automatisch versleuteld wordt opgeslagen. In drie op de vier gevallen is de …

Categorie: Awards
Datum: 19 oktober 2006
    Plaats op:

63 procent van de computergebruikers weet met zekerheid dat hij ooit spyware op zijn computer heeft gehad. Tegelijkertijd denkt de helft van de gebruikers dat er spyware op zijn computer staat, zonder dat hij het weet. Slechts 15 procent denkt zeker …

Categorie: Awards
Datum: 19 oktober 2006
    Plaats op:
Redactie Video
Het aantal malware- en netwerkaanvallen is in het derde kwartaal van 2019 flink gestegen. Dat concludeert WatchGuard Technologies in zijn nieuwste Internet Security Report. Opvallend is de toenemende populariteit van netwerkaanvallen waarbij cybercriminelen ...

De Vereniging van Particuliere Beveiligingsbedrijven (VPB) ontwikkelt op dit moment eenwaarschuwingsregister. Dit register zal ex-werknemers uit de sector die over de schreefzijn gegaan buiten de branche moeten houden.Een beveiligingsbedrijf verkoopt veiligheid en betrouwbaarheid. Dat betekent dat debeveiligingsbranche als geen andere sector belang heeft bij de zekerheid dat personeelzuiver op de graat is. In theorie echter zou iemand die door het ene bedrijf wegensdiefstal of 'losse handen' de deur gewezen wordt, op dit moment bij de concurrent weeraan de slag kunnen zonder dat zijn nieuwe werkgever weet heeft van zijn achtergrond.Nest schoonhoudenIn het oktobernummer van Sensor zegt Group 4 Securicor-directeur Hans Duijst,één van de initiatiefnemers van het idee, hierover: 'Het kán niet zozijn dat iemand die in een beveiligingsfunctie over de schreef is gegaan en wordtontslagen, doodleuk bij een ander beveiligingsbedrijf weer binnen komt, alleen omdat degedupeerde klant om welke reden dan ook besloten heeft de zaak niet door te zetten en totaangifte over te gaan. We moeten zorgen dat we ons nest schoonhouden.' Wat Duijst betreftwordt deelname aan een toekomstige signaleringslijst dan ook een voorwaarde voor hetverkrijgen van het kwaliteitskeurmerk dat de VPB momenteel ontwikkelt.Verder in SensorVerschillende politici, waaronder Maxime Verhagen (CDA), Jan Marijnissen (SP) enAndré Rouvoet (ChristenUnie) spreken zich uit over het veiligheidsbeleid inNederland én de rol van particuliere beveiligingsbedrijven daarin.Na een periode van enige opschudding over het fenomeen 'detentieboot' blijkt uit eenonafhankelijk rapport dat er geen misstanden zijn. Integendeel, het rapport vermeldt dater op een correcte en respectvolle wijze wordt omgegaan met de bewoners van dedetentieboot.Langdurig werkzoekenden in de Gemeente Hellevoetsluis krijgen de kans om beveiliger teworden. Veiligheid en leefbaarheid moeten hierdoor verbeteren, terwijl mensen vanuit eenuitkeringssituatie weer zinvol werk kunnen doen.Norman Klein van NAK Leegstandsbeheer legt uit hoe hij op het idee kwam om leegstaandegebouwen te beveiligen door er overdag kunstenaars in te huisvesten en de bewakings'avonds over te laten aan Group 4 Securicor. …

Categorie: Awards
Datum: 19 oktober 2006
    Plaats op:

Cameratoezicht is niet alleen voor de grote steden. Ook het uitgaansgebied in Valkenswaard moet er aan geloven, als het aan Valkenswaardse Belangen (VB) ligt. De partij pleit ervoor om volgend jaar camera's in het centrum te hangen. Hierdoor moeten …

Categorie: Awards
Datum: 16 oktober 2006
    Plaats op:
Agenda dinsdag, 21 januari 2020
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 29 30 31
Spotlight
28-01-2020
08-04-2020
09-04-2020

De Europese Retail Theft Barometer (ERTB VI), onthult dat in 2006 de derving 1,24% bedroeg van de omzet van de detailhandel. De neerwaartse tendens die vijf jaar geleden begon, werd hierdoor voortgezet. Toen was de gemiddelde derving 1,45%. Dit betekent …

Categorie: Awards
Datum: 10 oktober 2006
    Plaats op:

Nederland is sinds 2002 veiliger geworden. Het percentage slachtoffers van vermogens- en geweldscriminaliteit is met ongeveer 10% gedaald. Ook is de criminaliteit tegen het bedrijfsleven afgenomen. Dat blijkt uit de achtste voortgangsrapportage over …

Categorie: Awards
Datum: 2 oktober 2006
    Plaats op:

Kwetsbaarheden in desktopapplicaties en gebruik van onzichtbare aanvalstechnieken nemen toeLeiden, 25 september 2006 – Het recentste Internet Security Threat Report van Symantec (Nasdaq: SYMC) toont aan dat thuisgebruikers steeds vaker het doelwit …

Categorie: Awards
Datum: 25 september 2006
Bron: Symantec Plaats op:

    * Nederland loopt voorop in diversiteit aan leveranciers. Een kwart (25%) van de ondervraagde bedrijven doet zaken met vijf of meer leveranciers    * Driekwart (77%) wil centraal overzicht van beveiliging IT-infrastructuur    …

Categorie: Awards
Datum: 25 september 2006
Bron: McAfee Plaats op:

Amsterdam – 5 september 2006 – MessageLabs, de toonaangevende aanbieder van beveiliging en beheer van zakelijke e-mail, instant messaging en websites wereldwijd, kondigde vandaag de resultaten aan van haar MessageLabs Intelligence Report …

Categorie: Awards
Datum: 5 september 2006
Bron: MessageLabs Plaats op:
   
 
 

- partners -

 
 
 
 
 
� 2007 - 2020 Vakwereld. All rights reserved Pagina geladen in 0,74 seconden.