Nieuws  
 

Donderdagmiddag 14 november organiseert de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reserveofficieren (KVNRO) in Stroe een symposium over defensie als structureel partner in de nationale veiligheid.

Steun van defensie aan publiek- en private partijen tijdens rampen- en crisissituaties wordt steeds belangrijker. Zeker in een tijdsgewricht waarin Nederland te maken krijgt met complexe veiligheidsvraagstukken zoals bijvoorbeeld radicalisering, terrorisme, cybercrime, klimaatverandering, vluchtelingenstromen, (dierlijke) infectieziekten, verstoring van de openbare orde en de georganiseerde misdaad. Alhoewel er in de laatste jaren steeds beter wordt samengewerkt tussen hulpdiensten, het openbaar bestuur en defensie en er mooie resultaten zijn bereikt, beoogt dit symposium duidelijk te maken op welke terreinen de samenwerking nog kan worden geïntensiveerd. Zowel in de voorbereiding op als tijdens rampen- en crisissituaties en in de nazorg. De rol van de reservecomponent van de krijgsmacht zal daarbij ook worden belicht.

Defensie kan niet alleen bijspringen met menskracht en professioneel materieel, maar beschikt tevens over moderne inlichtingencapaciteit en tal van opleidingscentra (bijvoorbeeld CBRN te Vught), waar ook civiele hulpdiensten kunnen worden opgeleid. Daarnaast kan de militaire ervaring in missiegebieden met betrekking tot leiderschap in extreme omstandigheden en crowdmanagement uitstekend van pas komen bij advisering in crisismanagement op Nederlands grondgebied.

Het is de organisatie gelukt tal van prominente sprekers in het programma op te nemen. Tot hen behoren onder andere de Minister van Defensie, de Commandant der Landstrijdkrachten, de Plaatsvervangend NCTV, de directeur Den Haag Centrum voor Strategische Studies en de directeuren van de veiligheidsregio’s Utrecht en Groningen. Voor het gedetailleerde programma verwijzen wij naar de bijlage bij dit persbericht.

In totaal zullen 300 bestuurders en beleidsmedewerkers uit het civiele- en militaire veiligheidsdomein dit symposium bezoeken onder wie vele burgemeesters. De output van het congres zal worden gebruikt om de bestaande civiel-militaire steunverlening begin 2020 te herijken en verder te verbeteren in het belang van een zo veilig mogelijke samenleving.
Media en vakbladen zijn van harte uitgenodigd dit symposium bij te wonen. Belangstellenden kunnen daartoe contact opnemen met de voorzitter van het organiserend comité, luitenant-kolonel b.d. Gert-Jan Ludden (06-51817733 of gjludden@icloud.com). Het is belangrijk vooraf te vernemen wie het symposium gaat bezoeken in verband met

Plaats op:
Datum: 12 november 2019
Bron: Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reserveofficieren
Gerelateerde artikelen  
15-11-2010 Nieuws Defensie als volwaardig partner in de Nationale Veiligheid
14-08-2017 Achtergrondartikelen Nationale veiligheid geen prioriteit voor defensie!?
14-09-2009 Nieuws Symposium CBRN: Nederland voldoende voorbereid?!
13-01-2020 Achtergrondartikelen Crisisaanpak: terug naar de eenvoud
31-10-2008 Nieuws Extra beveiliging nodig voor militaire terreinen
 
 

- partners -

 
 
 
 
 
� 2007 - 2020 Vakwereld. All rights reserved Pagina geladen in 0,78 seconden.