Nieuws  

De Inspectie Justitie en Veiligheid richt zich volgend jaar met name op de effectiviteit van haar toezicht. Zij gaat -meer dan in andere jaren –na wat organisaties hebben gedaan met haar eerdere aanbevelingen. Zo wil zij het lerend vermogen van de justitiële organisaties stimuleren, meldt zij in haar Werkprogramma 2020.

De Inspectie JenV betrekt in haar toezicht  nadrukkelijk ook de problemen waar diverse organisaties al een paar jaar op rij mee kampen, zoals personele bezetting en het niet goed informeren van elkaar in diverse samenwerkingsverbanden. De Inspectie JenV wees hierop in haar Jaarbericht 2018.

De Inspectie JenV verricht onderzoeken op een breed terrein: politie, migratie, security, crisisbeheersing, jeugd, sanctietoepassing en cybersecurity. Nieuw is het toezicht, met andere inspecties, op het experiment gereguleerde wietteelt.
 
Bij de politie richt ze zich volgend jaar op het proces van de noodhulp en het bijbehorende politieonderwijs. Zij verricht binnen de forensische zorg een breed onderzoek naar de knelpunten bij de resocialisatie van tbs-gestelden. Op migratieterrein kijkt de Inspectie JenV ze onder meer naar de kwaliteit van de  toelatingsprocedure voor asielzoekers. In haar Werkprogramma 2020 zijn de belangrijkste onderzoeken per werkterrein opgenomen.

Plaats op:
Datum: 24 september 2019
Gerelateerde artikelen  
24-06-2019 Nieuws Te weinig voortgang in verbetering opsporingsopleidingen politie
09-09-2019 Nieuws Regionale meldkamers zeer kwetsbaar
19-06-2009 Nieuws Meer toezicht op particuliere beveiligers
07-12-2009 Nieuws Minister reageert op rapport kwaliteitsonderzoek politieopleiding
10-06-2008 Nieuws Luchtvaartterreinen voldoende voorbereid op ongevallen
 
 

- partners -

 
 
 
 
 
� 2007 - 2020 Vakwereld. All rights reserved Pagina geladen in 0,75 seconden.