Nieuws  
 

Europa wordt geconfronteerd met een steeds complexer wordende veiligheidsomgeving. Islamitisch en extreemrechts terrorisme leiden tot kwetsbaarheden voor bedrijven en de maatschappij. Dit blijkt uit nieuw onderzoek van risico- en verzekeringsadviseur Aon.

De Aon Risk Maps 2019 stelde Aon samen met Continuum Economics en The Risk Advisory Group op basis van bevindingen van onderzoek naar politieke risico's, terrorisme en politiek geweld in de wereld. Dit jaar is het beeld complexer door een heropleving van populisme in de politiek. Deze politieke verschuiving leidt potentieel tot tweespalt en kan in sommige gevallen zelfs extreme ideologieën in de hand werken die de op regelgeving gebaseerde Europese orde aanvechten.

Deze kwesties brengen nieuwe risico's voor het bedrijfsleven met zich mee. Deze risico’s lopen uiteen van de veiligheid van werknemers en eigendommen door toenemende terrorismedreiging, tot de gevolgen van populistisch overheidsbeleid voor toeleveringsketens en investeringen. Organisaties kunnen met diverse risicomanagementoplossingen inspelen op deze uitdagende omstandigheden.

De belangrijkste bevindingen zijn:

Terrorisme
• Terroristen richten zich in toenemende mate op openbare ruimten en mensenmassa’s, waardoor bedrijven worden blootgesteld aan potentieel significante risico's.

• Duitsland kende een piek in extreemrechtse aanslagen en verijdelde aanslagen (met 23 incidenten tussen 2016-2018, een verdubbeling van de eerdere aantallen). Het is duidelijk dat extreemrechts terrorisme en activisme in heel Europa toenemen.

• Terugkerende IS-strijders zullen een grote uitdaging vormen voor de veiligheidsdiensten, het bedrijfsleven en de samenlevingen in heel Europa.

• De aanvallen van IS in Europa en Noord-Amerika zijn tussen 2017 en 2018 met de helft gedaald. Er is echter geen sprake van een wereldwijde afname, maar van een verlegging van de activiteiten van IS naar andere regio's.

• 16 procent van de terroristische aanslagen in 2018 was gericht op of had directe gevolgen voor het bedrijfsleven.

Populisme
• Populisme is niet langer een randverschijnsel in Europa. In 11 landen in Europa zijn nu regeringen met populistische partijen aan de macht en populistische partijen zijn goed voor gemiddeld 22% van de stemmen in 33 Europese landen.

• Aangezien populistisch beleid tot grotere handelsbelemmeringen leidt, is er meer kans dat vanuit de politiek bestaande contracten worden ondermijnd en bedrijven worden gedwongen hun internationale toeleveringsketens aan te passen aan stijgende tarieven en toenemende handelsbelemmeringen.

• Het anti-immigrantensentiment is een van de grondbeginselen van vele populistische bewegingen. Hierdoor worden het extreemrechtse terrorisme en de sociale spanningen waarschijnlijk verder aangewakkerd.

• De risico's zijn ook duidelijk zichtbaar voor Europese bedrijven die internationaal actief zijn. Met name de Afrikaanse landen ten zuiden van de Sahara en Latijns-Amerikaanse landen lopen het risico dat overheidsinterventies negatieve effecten hebben op het vermogen van bedrijven om internationaal te investeren en handel te drijven.


Plaats op:
Datum: 18 april 2019
Categorie: Markt en onderzoek
Bron: AON
Gerelateerde artikelen  
20-01-2008 Nieuws Rapport Aon: 50% bedrijfsleven loopt verhoogd risico
22-06-2011 Nieuws McAfee met nieuwe versie Security Management
14-12-2016 Achtergrondartikelen Risico's komen steeds dichter bij huis in Europa
11-07-2006 Nieuws Gemeente Dordrecht gunt aanbesteding beveiliging
14-03-2012 Nieuws 'Bring Your Own Device' in Nederland dagelijkse realiteit
 
 

- partners -

 
 
 
 
 
� 2007 - 2019 Vakwereld. All rights reserved Pagina geladen in 0,8 seconden.