Nieuws  
 

Fortinet behoort tot de eerste drie medeoprichters van het Centre for Cybersecurity van het World Economic Forum (WEF). Ken Xie, de CEO van Fortinet, neemt zitting in de adviesraad van dit expertisecentrum. Tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van het WEF in Davos werd bekendgemaakt dat Accenture, Fortinet en Sberbank zijn aangewezen als medeoprichters van het Centre for Cybersecurity. Xie neemt zitting in de adviesraad van dit expertisecentrum. Daarnaast is Xie benoemd tot gespreksleider voor de Centre for Cybersecurity Cyber Workforce-sessie tijdens de komende jaarlijkse bijeenkomst van het WEF in Davos op dinsdag 22 januari 2019.

Wereldwijde tegenmaatregelen
Het WEF en Fortinet zijn van mening dat de mondiale bedreigingen voor onze digitale economie om wereldwijde tegenmaatregelen vragen. Om dit probleem aan te pakken en de toekomst van cyberbeveiliging vorm te geven heeft het WEF het Centre for Cybersecurity opgericht. Dit is een wereldwijd netwerk van bedrijven, overheidsinstellingen, universiteiten en maatschappelijke organisaties die hun krachten bundelen in de strijd tegen cybercriminaliteit. In aansluiting op zijn jarenlange toewijding aan samenwerking met organisaties in de publieke en private sector zal Fortinet het Centre for Cybersecurity helpen met de ontwikkeling van innovatieve oplossingen tegen wereldwijde cyberaanvallen en cybercriminaliteit.

Ken Xie, de oprichter, bestuursvoorzitter en CEO van Fortinet
“We zijn er trots op om als eerste cybersecurity-bedrijf medeoprichter te zijn van het Centre for Cybersecurity van het World Economic Forum. We zien ernaar uit om onze krachten te bundelen met toonaangevende organisaties in de publieke en private sector in de strijd tegen het groeiende aantal cyberbedreigingen. Het Centre for Cybersecurity vervult een sleutelrol in de wereldwijde samenwerking tussen diverse partijen. Als medeoprichter van dit expertisecentrum zetten we een belangrijke stap vooruit met het beveiligen van ’s werelds grootste bedrijven, internetproviders en overheidsinstellingen.”

Het handvest van het Centre for Cybersecurity vermeldt de volgende doelstellingen:

 • Het opzetten en coördineren van wereldwijde samenwerkingsverbanden met organisaties in de publieke en private sector ter bevordering van de uitwisseling van bedreigingsinformatie en de ontwikkeling van normen voor cyberbeveiliging.
 • Het gezamenlijk ontwikkelen, testen en toepassen van kennis en beveiligingsoplossingen teneinde cyberaanvallen te anticiperen en voorkomen.
 • Het opzetten van trainingsprogramma’s om zo een nieuwe lichting van beveiligingsprofessionals af te leveren.
 • Het oprichten, coördineren en faciliteren van een Global Rapid-Reaction Cybersecurity Task Force die bestaat uit experts van de partnergemeenschap van het Centre for Cybersecurity teneinde de schadelijke gevolgen van wereldwijde cyberaanvallen terug te dringen.

Fortinet onderschrijft de doelstellingen van het Centre en zal het helpen met de coördinatie van de volgende initiatieven:

·       Voor over internationale grenzen heen

 • Nieuwe technologieën leveren niet alleen productiviteitsvoordelen en nieuwe kansen op, maar vergroten ook het aanvalsoppervlak. Dit maakt burgers, consumenten, bedrijven en naties vatbaar voor nieuwe bedreigingen en kwetsbaarheden. Om een oplossing te kunnen bieden voor de toenemende cybercriminaliteit moet de wereldwijde gemeenschap enkele belangrijke obstakels overwinnen, waaronder een gebrek aan vertrouwen en samenwerking.
 • Nu de digitale en fysieke wereld steeds hechter met elkaar verbonden raken, is de combinatie van praktisch inzetbare bedreigingsinformatie en wereldwijd overzicht het beste middel om over te stappen van een reactieve naar een proactieve aanpak in een wereld waarin cybercriminaliteit geen grenzen kent. Geen enkele organisatie beschikt over een volledig overzicht van het bedreigingslandschap. Samenwerking en de uitwisseling van informatie tussen organisaties in de publieke en private sector zijn daarom onontbeerlijk.
 • Vertrouwen scheppen vraagt om meer dan alleen technologie en innovatie. Fortinet werkt samen met wereldwijde brancheverenigingen en organisaties die zich bezighouden met publieke veiligheid aan de ontwikkeling van toekomstige standaarden voor bedreigingsinformatie en beveiligingsprotocollen.
 • Fortinet is medeoprichter van de Cyber Threat Alliance, werkt samen met het NATO Communications and Information Agency en heeft zitting in een werkgroep van beveiligingsexperts van INTERPOL.


·       Nieuwe kansen creëren voor de digitale economie

 • Een schaalbare oplossing bieden voor het tekort aan beveiligingsvaardigheden door het creëren van een pool van talent waarop vrijwel alle organisaties in de publieke en private sector een beroep kunnen doen.
 • Landen met een digitale economie die nog in de kinderschoenen staat helpen om hun technologiesector een vliegende start te bezorgen door het afleveren van experts die vertrouwd zijn met de ins en outs van cyberbeveiliging.
 • Fortinet draagt bij aan een oplossing voor het tekort aan vaardigheden op het gebied van cyberbeveiliging met zijn wereldwijde Network Security Expert (NSE)-programma. Dit certificeringsprogramma omvat acht niveaus en heeft ten doel om beginnende en ervaren ICT-professionals te helpen met het vergroten van hun kennis van het moderne beveiligingslandschap. In 2016 stelde Fortinet dit programma open voor onderwijsinstellingen en studenten in alle delen wereld via de Fortinet Network Security Academy (FNSA). Het doel is om een nieuwe lichting van beveiligingsexperts af te leveren. Daarnaast helpt het Fortinet Veterans Program (FortiVet) militaire veteranen om de overstap te maken naar de beveiligingssector. Dit programma voorziet in netwerkmogelijkheden, training en coaching teneinde het tekort aan beveiligingsvaardigheden te dichten.


·       De bescherming van vitale infrastructuren in ontwikkelde en ontwikkelingslanden

 • Er is een initiatief nodig voor het waarborgen van de veiligheid en betrouwbaarheid van de infrastructuren die onmisbare diensten aan grote groepen mensen leveren, onder meer op het gebied van energie- en watervoorziening en transport. Dergelijke infrastructuren maken gebruik van operationele technologie (OT) die steeds vaker het doelwit vormt van cybercriminelen en staatshackers. De reden hiervoor is dat OT steeds vaker wordt verbonden met traditionele IT-systemen. Dit biedt kwaadwillende partijen de mogelijkheid om complete samenlevingen en economieën schade toe te brengen zonder gebruik te hoeven maken van kogels of bommen.


·       Internationale gedragsnormen voor het internet

 • Samenwerken aan de ontwikkeling van basisprincipes voor acceptabel gedrag in cyberspace die bijdragen aan een stabiele omgeving en zowel ontwikkelde als ontwikkelingslanden de mogelijkheid bieden om de vruchten van digitale transformatie te plukken en vertrouwen te wekken in de toekomst van het internet.
 • Dit vraagt om de ontwikkeling van standaarden voor het onafhankelijk testen van beveiligingsoplossingen teneinde het besluitvormingsproces van inkopers te vereenvoudigen.
 • Fortinet pleit al jarenlang voor onafhankelijke tests van beveiligingsoplossingen. Deze leveren een cruciale bijdrage in de strijd tegen cybercriminaliteit en IT-stellen afdelingen in staat om hun beveiligingsinfrastructuur op passende wijze te moderniseren. Organisaties hebben effectieve beveiligingsoplossingen nodig die voldoen aan een steeds uitgebreider pakket van eisen. Onafhankelijke tests bieden cruciale input voor de besluitvorming rond de selectie en implementatie van beveiligingsoplossingen in aansluiting op unieke netwerkbehoeften en bedrijfsdoelstellingen.
 • Veel van de huidige testmethodieken die worden gebruikt door onafhankelijke laboratoria en testcentra leveren cruciale inzichten op voor organisaties die inzetten op digitale transformatie. Ze stellen hen in staat om potentiële oplossingen te evalueren op interoperabiliteit en de mogelijkheid om bedreigingsinformatie uit te wisselen voor het treffen van gecoördineerde tegenmaatregelen.
 • Geconfronteerd met zoveel keuzemogelijkheden is het belangrijk dat bedrijven en overheidsinstellingen sneller en met vertrouwen een beroep kunnen doen op beveiligingsoplossingen die van een keurmerk zijn voorzien door een onafhankelijke en alom gerespecteerde organisatie.

Plaats op:
Datum: 7 januari 2019
Categorie: Markt en onderzoek
Bron: Fortinet
Gerelateerde artikelen  
14-06-2018 Nieuws Fortinet tekent overeenkomst met INTERPOL
10-08-2018 Nieuws Fortinet en IBM werken samen in strijd tegen cyberbedreigingen
14-02-2017 Nieuws Fortinet bindt strijd aan met tekort security-professionals
07-02-2017 Nieuws Fortinet breidt de beveiligingsfunctionaliteit van Security Fabric uit
02-07-2019 Nieuws Unisys treedt toe tot de Cyber Security Coalition
 
 

- partners -

 
 
 
 
 
� 2007 - 2019 Vakwereld. All rights reserved Pagina geladen in 0,85 seconden.