Nieuws  
 

Grote zorgen zijn er momenteel over de opmars van de ‘gele hesjes’ dat zich als een olievlek over West-Europa lijkt uit te breiden. Waar komt die onvrede onder een brede laag van de bevolking toch vandaan? Dat is vrij eenvoudig te verklaren. De mensen irriteren zich steeds meer aan de volgende zaken:

  • Gebrek aan eerlijkheid en authenticiteit van politici en bestuurders.
  • Amorele gedrag van bestuurders (zelfverrijking, overtreden van regels, vriendjespolitiek e.d.)
  • Politici en Tweede Kamer leden zijn alleen maar bezig met de reputatie (eigen of partijpolitieke belangen) en niet bezig met de belangen van de burgers.
  • Alles wordt duurder, terwijl de lonen en uitkeringen niet meegroeien en worden genivelleerd. En dat voelt men in de portemonnee. Een groot pijnpunt.
  • Perverse prikkels van de marktwerking. Dat banken en pensioenverzekeraars daardoor in de problemen komen wisten we al, maar dat ziekenhuizen omvallen is nieuw.

Dat bestuurders en toezichthouders behoorlijk de plank misslaan, wordt uitvergroot tijdens rampen en crisissituaties. Heldere voorbeelden waren de kredietcrisis, de vluchtelingencrisis, de aardbevingenproblematiek, de fibronilcrisis de Q-koorts en het krampachtige gedrag tijdens (vermeende) terroristische activiteiten.
Er is een ondoorzichtige structuur van organisaties ontstaan, waarbij men veelal langs elkaar heen werkt en waarbinnen verantwoordelijkheden en bevoegdheden onduidelijk zijn geformuleerd. De publiek-private samenwerking staat in de kinderschoenen en het leren van calamiteiten uit het verleden is onvoldoende. Tel daarbij op dat de kennis van bestuurders en toezichthouders op dit terrein onvoldoende is en dat de politie en Defensie haar slagkracht hebben verloren, dan moeten we concluderen dat het er niet al te rooskleurig voorstaat.

De afgelopen twee jaar hebben Gert-Jan Ludden en Fred Zaaijer over deze problematiek 25 opinieartikelen gepubliceerd, met een kritische blik op de nationale veiligheid. In dit boek Meer Grip op Crisis zijn deze artikelen chronologisch weergegeven. De schrijvers willen met dit boek de bewustwording en kennis rond crisisbeheersing verruimen en de verantwoordelijke instanties een instrument geven om het Nederlandse veiligheidsbeleid te verbeteren. Dit boek geeft een duidelijke verklaring waarom de ‘gele hesjes’ in opkomst zijn. Ook Nederland kan daar niet gerust op zijn. De vlam kan elk moment in de pan slaan. Daar is niet veel meer voor nodig!https://www.svdc.nl/nieuws/nieuw-boek-meer-grip-op-crisis-/

Plaats op:
Datum: 12 december 2018
Bron: SVDC
Gerelateerde artikelen  
04-05-2018 Achtergrondartikelen Politiek vergt nieuw leiderschap
25-06-2018 Achtergrondartikelen Polderaanpak kredietcrisis schaadt gezondheid en veiligheid
13-02-2017 Achtergrondartikelen Burgemeester is geen crisismanager
01-05-2019 Nieuws Webinar ‘Beveiligen op afstand’
17-02-2012 Nieuws UNETO-VNI en OTIB helpen installateurs met innoveren
 
 

- partners -

 
 
 
 
 
� 2007 - 2019 Vakwereld. All rights reserved Pagina geladen in 0,79 seconden.