Nieuws  
 

Minister-president Mark Rutte heeft een bezoek gebracht aan The Hague Security Delta (HSD) in Den Haag. In dit nationaal veiligheidscluster werken bedrijven, overheden en kennisinstellingen samen aan kennisontwikkeling en innovaties op het gebied van fysieke en digitale veiligheid. De partners uit deze zogenaamde triple helix presenteerden zich gedurende de rondgang op de HSD Campus. De minister-president was onder de indruk van de innovatieve kracht en de integrale aanpak van de (cyber) security vraagstukken die aan bod kwamen. Het gesprek ging onder andere over het belang van de overheid als vraagsteller en over investeringen in Cyber Security in de steeds verder digitaliserende Nederlandse economie.

De digitalisering, robotisering en de ontwikkeling van 'unmanned' brengt grote economische en maatschappelijke kansen met zich  mee. Om die kansen te kunnen blijven benutten is het van belang gelijke tred te houden met de ontwikkeling van digitale veiligheid. Hiermee kan Nederland zijn positionering als 'Secure digital gateway to Europe' waarmaken.

Cybercriminaliteit vormt een steeds grotere bedreiging voor de veiligheid en het is noodzakelijk onze kritieke digitale infrastructuren te beschermen. Samenwerking tussen de private sector, kennisinstituten en de overheid kan bijdragen aan de innovaties op dit gebied. De ontwikkeling van kennis en het ontsluiten hiervan is hierbij essentieel.

Bezoek HSD Campus
Tijdens het bezoek van de Minister President werd een rondgang gemaakt over de HSD Campus, het nationaal innovatiecentrum voor veiligheid in Den Haag, met living labs, ontmoetings- en opleidingsfaciliteiten, flexibele kantoor- en vergaderruimtes. De HSD Campus is dé inspirerende ontmoetingsplek voor ondernemers, studenten en professionals in het veiligheidscluster. Hier werken organisaties uit de triple helix samen aan cyber security, (digital) forensics, bescherming van kritieke infrastructuren en nationale veiligheid.

HSD Partners
In het Cyber Threat Intelligence Lab presenteerde TNO een toepassing van vernieuwende research projecten, waarin TNO samen met start up  EclecticIQ optrekt. Dit start up bedrijf groeit snel onder andere door een investering van KPN Ventures en nieuwe opdrachtgevers zoals NATO (NCI).
Daarna werd gestopt bij Onegini, een scale up bedrijf die zorgt voor veilige mobiele communicatie in een tijd van steeds meer Apps. Zij ontwikkelde 'Frictionless banking' in nauwe samenwerking met partners als Samsung, Aegon, Nationale Nederlanden en Infosys. Vincent Philipsen van Onegini "Door de kennisoverdracht kunnen we sneller schakelen. De toegankelijkheid binnen HSD en de verbindingen die hier worden gelegd tussen partners, kennis organisaties en de overheid houden we niet alleen oog op de ontwikkelingen van onderaf -de echte innovatie komt vaak toch van onderaf- maar leren we ook van elkaar en worden deuren geopend om onze business verder uit te bouwen".
In de aanpak rondom de geïntegreerde gebiedsbeveiliging van de Internationale Zone in Den Haag werken partners zoals Thales, Siemens, TNO en de politie samen. In de toelichting op dit HSD programma werd duidelijk  hoe de moderne technologie en innovatieve veiligheidsprocessen het veiligheidsniveau efficiënter kan worden bereikt.  


Plaats op:
Datum: 1 december 2016
Bron: The Hague Security Delta
Gerelateerde artikelen  
21-10-2013 Nieuws Nieuw landelijk innovatiecentrum voor veiligheid open in februari 2014
27-10-2016 Nieuws HSD Campus International Centre in WTC The Hague officieel geopend
23-02-2012 Nieuws Nederland en VS werken samen tegen cybercriminaliteit
25-09-2017 Nieuws Cyber Security Week 2017 van start
22-12-2015 Loopbaan Wim Kuijken nieuwe voorzitter Stichting The Hague Security Delta
 
 

- partners -

 
 
 
 
 
� 2007 - 2018 Vakwereld. All rights reserved Pagina geladen in 0,33 seconden.