Nieuws  
 

De Nederlander is het meest bezorgd over diefstal van identiteit, blijkt uit de Unisys Security Index. Het tweede onderzoek van Unisys identificeert gebrek aan vertrouwen in mobiel bankieren en mobiele transacties
 
Unisys Corporation kondigt vandaag de resultaten aan van het Unisys Security Index onderzoek van april. Het onderzoek wordt twee keer per jaar wereldwijd uitgevoerd, onder meer in Nederland. Het onderzoek toont aan dat, ondanks de ontspannen houding van Nederlanders ten opzichte van nationale, financiële, internet en persoonlijke veiligheid, zij zich toch grote zorgen maken over identiteitsdiefstal via toegang tot of misbruik van persoonlijke informatie. Mobiel bankieren komt ook naar voren als bron van zorg, bijna tweederde van de Nederlandse consumenten vindt een mobiele telefoon geen optie voor bankzaken of online winkelen. 
 
De Unisys Security Index biedt een frequente, statistisch sterke maatstaf ten opzichte van de bezorgdheid over nationale, financiële, internet- en persoonlijke veiligheid. Het onderzoek toont de bezorgdheid aan van consumenten aan de hand van acht specifieke kwesties binnen de vier verschillende categorieën en biedt een globale bezorgdheidmaatstaf binnen een gemeenschap. Met een resultaat van 94 punten op een schaal van 0 tot 300 punten kan men concluderen dat Nederlanders zich in het algemeen weinig zorgen maken over veiligheid, met uitzondering van identiteitsdiefstal, creditcardfraude en online bankieren. De vier categorieën tonen aan dat de bezorgdheid met betrekking tot nationale veiligheid met 84 punten zeer laag is. De Nederlandse consumenten maken zich met respectievelijk 94 en 110 punten het meest zorgen over hun persoonlijke en internetveiligheid.
 
Nederlanders zijn het meest bezorgd over onbevoegd toegang tot of misbruik van persoonlijke informatie. Slechts 14% is totaal niet bezorgd, terwijl tweevijfde (38%) zeer tot extreem bezorgd is. De grootste bezorgdheid leeft onder volwassenen van 45 jaar en ouder. Bijna eenderde (31%) van de Nederlandse volwassenen geeft aan zich zeer tot extreem veel zorgen te maken over misbruik van credit- en debitcardinformatie. Het aantal mensen dat zich hier geen zorgen over maakt is ten opzichte van vorig jaar gegroeid van 16% tot 28%. Bezorgdheid over financiële veiligheid is hoger onder ouderen. 72% van de Nederlanders geeft aan bezorgd te zijn over hun veiligheid bij online transacties, 15% hiervan is zeer tot extreem bezorgd. 27% maakt zich hier geen zorgen over.
 
Mobiel bankieren
Op de vraag of de mobiele telefoon gebruikt wordt om rekeningen te betalen, banktransacties uit te voeren of online te winkelen, geeft 73% van de Nederlanders aan dat zij niet overwegen om met de mobiele telefoon betalingstransacties uit te voeren. 10% geeft aan wel al via de mobiele telefoon betalingen te verrichten, een kwart hiervan is tussen de 18 en 24 jaar. Volwassenen in Nederland zijn niet overtuigd van de veiligheid die mobiele telefoons en PDA’s bieden wanneer bij online financiële transacties. Slechts 4% geeft aan erin te geloven dat mobiele apparaten zeer veilig zijn. Van de ondervraagden tussen de 18 en 24 jaar zegt 61% mobiele telefoons enigszins tot zeer veilig te vinden voor online transacties, dit in vergelijking met 19% in de groep volwassenen ouder dan 55 jaar. Meer dan de helft van de Nederlanders (54%) vindt dat banken de beste veiligheid bieden voor mobiele transacties, slechts 3% denkt dat telecomproviders de beste veiligheid bieden.
 
Nationale veiligheid
Met betrekking tot nationale veiligheid is de bezorgdheid van 80 naar 84 punten gestegen, waarbij bijna een kwart (24%) aangeeft niet bezorgd te zijn en 23% zegt zeer tot extreem bezorgd te zijn. De Duitsers, Spanjaarden en Italianen zijn het meest bezorgd wanneer het aankomt op nationale veiligheid, respectievelijk 53,6%, 43,9% en 33,7% geeft aan zeer tot extreem bezorgd te zijn.
 
Financiële verplichtingen
Nederlanders zijn niet bezorgd over het nakomen van hun financiële verplichtingen. Meer dan de helft (65%) geeft aan totaal niet bezorgd te zijn en 12% geeft aan zich hier zeer tot extreem veel zorgen over te maken. In andere Europese landen zoals Spanje en Duitsland is er meer bezorgdheid met respectievelijk 53,1% en 39,4%.
 
Internetveiligheid
15% van de Nederlanders is zeer tot extreem bezorgd over de veiligheid bij online transacties. 27% is niet bezorgd. In Europa is gemiddeld 34% bezorgd over hun veiligheid wanneer zijn online winkelen. In Duitsland is 51% bezorgd over veiligheid wanneer zijn online transacties plegen.
 
bron: persbericht Unisys

Plaats op:
Datum: 22 mei 2008
Categorie: Awards
Bron: Unisys
Gerelateerde artikelen  
20-04-2009 Nieuws Nederlanders weinig bezorgd over veiligheid tijdens crisis
01-11-2007 Nieuws Security onderzoek van Unisys: Nederlanders bezorgd over financiŽle- en internetveiligheid …
20-06-2017 Nieuws Nederlanders bezorgd over veiligheid
21-10-2009 Nieuws Crisis en dreigende griepepidemie geen invloed op veiligheid
13-04-2010 Achtergrondartikelen Nederlanders bereid privacy op te geven voor veilige vlucht
 
 

- partners -

 
 
 
 
 
ÔŅĹ 2007 - 2020 Vakwereld. All rights reserved Pagina geladen in 0,83 seconden.