Laatste nieuws
 
 
  Bedrijven A-Z  
Totaal resultaten: 47

 

De Algemene Branchevereniging Hang- en Sluitwerk, ABHS, behartigt de economisch-technische belangen van fabrikanten, agenten en importeurs van hang- en sluitwerk.

De ABHS en haar leden worden vanuit de Metaalunie organisatie gefaciliteerd en ondersteund door een branchemanager.  

Categorie: Belangenorganisaties
 

De Algemene Branchevereniging Hang- en Sluitwerk, ABHS, behartigt de economisch-technische belangen van fabrikanten, agenten en importeurs van hang- en sluitwerk. De ABHS en haar leden worden vanuit de Metaalunie organisatie gefaciliteerd en ondersteund door een branchemanager.  

Categorie: Belangenorganisaties
 

De Vereniging Brandveilig Bouwen Nederland (BBN) is deskundig op het gebied van bouwkundige brandpreventie, ook wel ‘passieve brandveiligheid‘ genoemd.

De vereniging beoogt kwaliteitsverbetering van de brandveiligheid van gebouwen door het toepassen van brandveilige bouwmaterialen die de criteria van de regelgeving … 

Categorie: Belangenorganisaties
 

De Business Software Alliance (BSA) richt zich op het bevorderen van een veilige en legale digitale wereld. De BSA fungeert als spreekbuis van de commerciële softwaremarkt en hardwarepartners in de richting van overheden en de internationale markt.  

Categorie: Belangenorganisaties
 

Het CCV draagt bij aan maatschappelijke veiligheid, samen met onze partners. Wij investeren als netwerkorganisatie voortdurend in samenwerking en bruikbare criminaliteitspreventieconcepten. Wij zijn daarbij de schakel tussen publieke en private partijen en tussen beleid en praktijk.  

Categorie: Belangenorganisaties
 

Het CBP houdt toezicht op de naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), de Wet politiegegevens (Wpg) en de Wet gemeentelijke basisadministratie (Wet GBA).  

Categorie: Belangenorganisaties
 

Detailhandel Nederland is de overkoepelende organisatie van de totale detailhandel in Nederland. Kwesties waar wij ons intensief mee bezig houden zijn kostenverlaging van het betalingsverkeer, de bereikbaarheid en bevoorrading van de detailhandel alsmede de bestrijding van winkelovervallen en winkeldiefstallen.  

Categorie: Belangenorganisaties
 

ECP-EPN is het platform waar overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties kennis uitwisselen en samenwerken om de ontwikkeling van de Nederlandse informatiesamenleving te bevorderen.  

Categorie: Advies- en/of inspectiediensten, Belangenorganisaties
 

De Federatie Nederlandse Vereniging voor Bedrijfshulpverlening (NVB) bestaat uit regionale NVB-verenigingen. Bedrijven, instellingen, scholen, etc. maar ook personen met interesse voor dit vakgebied, kunnen lid worden van de NVB. De NVB behartigt de belangen van haar leden zonder winstoogmerk.  

Categorie: Belangenorganisaties, Opleidingen en trainingen, Bedrijfshulpverlening BHV
 

VEBON is de initiatiefnemer van, en beheert de website van, Gekeurd en Veilig. Op de website krijgen organisaties en consumenten een helder overzicht van erkende brand- en beveiligingsbedrijven in Nederland waarbij een onderverdeling is gemaakt tussen: brandbeveiliging en -blussing en beveiliging  

Categorie: Advies- en/of inspectiediensten, Belangenorganisaties
 

Het Genootschap voor RisicoManagement is opgericht voor professionals die zich bezig houden met risicomanagement. Het Genootschap biedt een platform waarop informatie en ervaring over risicomanagement kan worden gevonden en uitgewisseld. Het Genootschap stelt hiervoor diverse mogelijkheden ter beschikking zoals:

het organiseren … 

Categorie: Belangenorganisaties, Risk management
 

Het NSSG is opgericht om de sleutel- en slotenspecialisten in Nederland te verenigen en het vak op hoog niveau te brengen en te houden.  

Categorie: Belangenorganisaties
 

Winkeldiefstal kost u als ondernemer veel tijd en geld. Als u een winkeldief op heterdaad betrapt kunt u de dief een schadevergoeding van € 151,- laten betalen voor de tijd die u kwijt bent aan de afhandeling van de winkeldiefstal, tijd die u kwijt bent aan het observeren van de winkeldief, het aanhouden en het doen van aangifte.

Categorie: Advies- en/of inspectiediensten, Belangenorganisaties, Inkomstendervingsbeveiliging
 

Om verzekerd te zijn van een adequate beveiliging wordt in veel gevallen een certificering van de brandbeveiliging vereist. Hiermee wordt bereikt dat een brandbeveiliging niet alleen bij oplevering voldoet aan de eisen en de bescherming waarborgt die men er billijkerwijze van mag verwachten, maar ook tijdens de volgende jaren hieraan blijft … 

Categorie: Belangenorganisaties
 

Kiwa-NCP certificeert Rolluik Beveiligingsbedrijven en controleert deze op het voldoen aan de criteria uit de Beoordelingsrichtlijn Rolluik Beveiligingsbedrijf 2007. Deze criteria hebben betrekking op het kwaliteitssysteem van het erkende bedrijf, de deskundigheid van het personeel en de wijze van het aanbrengen van beveiligingsmaatregelen. … 

Categorie: Belangenorganisaties
   
 
 

- partners -

 
 
 
 
 
� 2007 - 2020 Vakwereld. All rights reserved Pagina geladen in 1,84 seconden.