Nieuws  

AANBESTEDENDE DIENST
 
NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN): 
NV Nuon, Postbus 50, t.a.v. Steven Cairo (Post Aflever Code MA 2210), NL-6920AB Duiven. Tel.  0652440495. Ε-mail: steven.cairo@nuon.com. Fax  0575 597991.
Internetadres(sen):
Adres van de aanbestedende dienst: www.nuon.com.
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres: Zelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en).
Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op: Zelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en).
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan: Zelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en).

VOORWERP VAN DE OPDRACHT
 
BESCHRIJVING
Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Beveiligingsdiensten.

Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Diensten.

Belangrijkste plaats van dienstverlening: Nederland (landelijk)
De aankondiging betreft: De opstelling van een raamovereenkomst.
Geraamde totale waarde van de aankopen voor de gehele duur van de raamovereenkomst: tussen 5 000 000,00 en 6 000 000,00 EUR.
Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: Voorzien in Beveiligingsdiensten voor alle Nuonlocaties en aan Nuon gelieerde ondernemingen.

Plaats op:
Datum: 11 januari 2007
Gerelateerde artikelen  
27-12-2006 Nieuws Aanbesteding beveiligingsdiensten Vught
04-12-2006 Nieuws Aanbesteding beveiliging InHolland in Delft, Den Haag en Rotterdam
04-04-2007 Nieuws Veemarkt Utrecht besteedt beveiliging uit
17-04-2007 Nieuws Schiphol besteedt beveiliging uit
05-05-2008 Nieuws Aanbesteding: Beveiligings- en receptiediensten
 
 

- partners -

 
 
 
 
 
� 2007 - 2019 Vakwereld. All rights reserved Pagina geladen in 0,82 seconden.