Nieuws  
 

Onderzoek door Conclusr laat zien: nog veel onbekendheid met AVG bij bedrijven en instellingen; goed geïnformeerde IT afdeling leidt tot meer bewustwording bij management

Aan het eind van deze maand, op 25 mei 2018, gaat de AVG van kracht. De AVG staat voor de Algemene Verordening Gegevensbescherming en is een nieuwe wet rondom privacy. De AVG is hetzelfde als de GDPR (General Data Protection Regulation). In deze wet krijgen personen juist meer privacyrechten en bedrijven en instellingen meer verantwoordelijkheden. Bedrijven en instellingen die in bezit zijn van persoonlijke gegevens van Europese burgers, moeten deze op een bepaalde  manier verzamelen en beveiligen. De toezichthouder op naleving van deze privacywet is de Autoriteit Persoonsgegevens. Bij het niet naleven van de AVG kan de Autoriteit Persoonsgegevens hoge geldboetes uitdelen.

Met name in de afgelopen periode zijn er regelmatig artikelen verschenen over wat bedrijven wel en niet moeten doen en hoe zij kunnen voldoen aan de gestelde wettelijke eisen met betrekking tot de AVG. Dit heeft bij Conclusr de vraag aangewakkerd in hoeverre bedrijven bekend zijn met de AVG. Om dit te onderzoeken heeft in februari en maart 2018 een grootschalig telefonisch marktonderzoek plaatsgevonden onder netto 350 bedrijven en instellingen in Nederland. Bij dit onderzoek is gesproken met IT management en algemeen management.

Merendeel van de bedrijven en instellingen heeft geen weet van de nieuwe privacywet

Op de vraag in hoeverre men bekend is met de AVG, geeft 17% van de respondenten aan ‘goed’ met de AVG bekend te zijn en 23% zegt er ‘meer over gehoord of gelezen te hebben’. Maar voor het overgrote deel van de bedrijven en instellingen geldt dit niet. Zo zegt maar liefst 33% nog nooit van de AVG gehoord te hebben. En nog eens 27% zegt er wel van gehoord te hebben, maar kan niet aangeven wat het is of waar het over gaat. Dat betekent dat in totaal 60% van alle bedrijven en instellingen dus niet bekend is met de AVG.  

Tevens is gevraagd in hoeverre de respondent persoonlijk op de hoogte is van het feit dat per 25 mei aanstaande de AVG van toepassing is. Opnieuw zegt 35% hiervan ‘totaal niet op de hoogte te zijn’. Slechts 5% zegt dat de organisatie al volledig aan de nieuwe wetgeving voldoet en 14% is ermee bezig. Het overige deel, 45%, is er in meer of mindere mate van op de hoogte maar in ieder geval niet bezig met voorbereidingen om te kunnen voldoen aan de wetgeving.  

Aan de respondenten die aangeven zelf goed op de hoogte te zijn van de AVG, is gevraagd welke stelling zij het beste bij het management van hun bedrijf vinden passen. Dit zijn de uitkomsten:  

  • 3% geeft aan dat het management nauwelijks op de hoogte is van deze nieuwe wetgeving
  • 9% zegt dat de IT verantwoordelijken binnen hun organisatie aan het management een toelichting hebben gegeven op de nieuwe wetgeving, maar dat het management niet of nauwelijks iets met de informatie doet.
  • 47% zegt dat de IT verantwoordelijken binnen hun organisatie aan het management een toelichting hebben gegeven op deze nieuwe wetgeving en het management heeft dit als relevant onderwerp in haar beleid opgenomen.
  • 41% zegt dat het management op eigen initiatief aan de organisatie gevraagd heeft om maatregelen te treffen of voorstellen te doen om aan deze privacy regelgeving te kunnen voldoen.

Elke organisatie die persoonsgegevens verwerkt valt onder de werking van de AVG. Dat betekent dus dat het overgrote deel van alle bedrijven en instellingen aan de wetgeving moet voldoen. Daarom is in het onderzoek gevraagd of de organisaties denken of ook zij aan de nieuwe Europese wetgeving moeten voldoen. Hierop zegt maar liefst 35% van alle organisaties die hebben meegedaan aan dit onderzoek dat de AVG voor hen niet van toepassing is. Met name de bedrijven tot 50 werknemers zijn hiervan overtuigd. 22% denkt dat de AVG ‘gedeeltelijk’ van toepassing is en 43% denk dat naleving van de AVG ‘volledig van toepassing is op de eigen organisatie’.

Kritiek op de overheid
Voor de bedrijven waarmee gesproken is in het kader van dit onderzoek vindt 49% dat de overheid hen totaal onvoldoende heeft geïnformeerd over de AVG en de gevolgen hiervan voor bedrijven en instellingen. Nog eens 37% zegt dat er slechts in beperkte mate geïnformeerd is door de overheid. 15% is van mening dat zij in voldoende mate door de overheid op de hoogte zijn gebracht.

Plaats op:
Datum: 3 mei 2018
Categorie: Markt en onderzoek
Bron: Conclusr
Gerelateerde artikelen  
18-09-2017 Nieuws Veel misverstanden over nieuwe Europese privacywetgeving
30-08-2017 Nieuws GDPR Compliance Checker van ESET en Mazars
22-08-2017 Nieuws Previder introduceert GDPR-check voor bedrijven
17-05-2017 Achtergrondartikelen Bedrijfsleven op grote schaal slachtoffer datalekken
08-09-2017 Nieuws Boardroom doet of zijn neus bloedt met betrekking tot GDPR in Nederland
 
 

- partners -

 
 
 
 
 
� 2007 - 2020 Vakwereld. All rights reserved Pagina geladen in 0,84 seconden.