Nieuws  

 I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN): 
Hogeschool Inholland, p/a Wildenborch 6, t.a.v. Leo Hoogeland, NL-1112 XB Diemen. Tel.  +31 (0)20 495 1874. Ε-mail: Leo.Hoogeland@INHOLLAND.nl. Fax  +31 (0)20 495 1981.
Internetadres(sen):
Adres van de aanbestedende dienst: www.inholland.nl.
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres: Zelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en).
Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op: Zelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en).
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan: Zelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en).
 I.2)  TYPE AANBESTEDENDE DIENST EN HOOFDACTIVITEIT OF -ACTIVITEITEN: 
Publiekrechtelijke instelling.

AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT
 
 II.1)  BESCHRIJVING
 II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: 
Bedrijfsbeveiliging Inholland.
 II.1.2)  Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: 
Diensten.
Categorie diensten: nr. 20.
Belangrijkste plaats van dienstverlening: Voornamelijk 's-Gravenhage, Delft en Rotterdam. Incidenteel ook mogelijk op andere vestigingen van Inholland.

Plaats op:
Datum: 4 december 2006
Gerelateerde artikelen  
11-01-2007 Nieuws Nuon besteedt beveiliging uit
27-12-2006 Nieuws Aanbesteding beveiligingsdiensten Vught
04-04-2007 Nieuws Veemarkt Utrecht besteedt beveiliging uit
17-04-2007 Nieuws Schiphol besteedt beveiliging uit
20-11-2006 Nieuws Aanbesteding receptie- en beveiligingsdiensten Amsterdam
 
 

- partners -

 
 
 
 
 
� 2007 - 2019 Vakwereld. All rights reserved Pagina geladen in 0,76 seconden.