Nieuws  
 

De brandbeveiligingsbranche VEBON reageert met verontrusting en verbazing op het voorgenomen besluit van het ministerie van VROM over
brandblussers. Het ministerie wil de administratieve lasten voor bedrijven verminderen
door de onderhoudsfrequentie van brandblussers te verlagen. Volgens de VEBON brengt dat
de brandveiligheid ernstig in gevaar. Bovendien blijkt uit onderzoek dat 98% van de
werknemers in Nederland brandpreventie en brandveiligheid op de werkvloer belangrijk
vindt. 'Het geeft dan ook een verkeerd signaal om nu brandveiligheidsregels te
verminderen  terwijl twee maanden geleden twee ministers over het onderwerp
brandveiligheid zijn afgetreden,' zegt Boud van Beurden van VEBON.

TNS NIPO heeft recentelijk, in opdracht van VEBON, onderzoek gedaan naar de mening van
werknemers over de brandveiligheid op de werkvloer. Uit het onderzoek onder circa 1000
werknemers blijkt dat de werknemers de overheid verantwoordelijk houden voor alle wet- en
regelgeving, handhaving en voorlichting op het gebied van brandveiligheid en
brandpreventie. De werkgever wordt daarentegen verantwoordelijk gehouden voor het
implementeren, onderhouden en informeren van de overheidsmaatregelen. 'Door verlaging van
de onderhoudsfrequentie wordt de kans dat een brandblusser faalt groter. Nu worden
brandblussers jaarlijks onderhouden. Onze mensen constateren daarbij dat 1 op 5
brandblussers defect is. Dit percentage zal stijgen als we het onderhoud minder vaak
uitvoeren. Vandaar dat de jaarlijkse controle gelet op het belang van brandveiligheid een
must is,' zegt Van Beurden.

Naast het grote belang dat werknemers hechten aan brandpreventie op de werkvloer, blijkt
uit het onderzoek dat drie kwart van de werknemers een onderhoudsfrequentie van
brandblussers van één keer in de twee jaar te weinig vindt.

Opvallend is dat 81% van de werknemers tevreden is over de maatregelen die hun werkgever
treft op het gebied van brandveiligheid en brandpreventie. Positief is dat negen op de
tien bedrijven brandspecifieke maatregelen hebben. De meest voorkomende maatregel is de
aanwezigheid van brandblussers (83%), gevolgd door onder andere nooduitgangen (70%),
rookmelders (63%) en sprinklerinstallaties (20%). Als er echt een brand uitbreekt op de
werkvloer heeft echter één op de drie werknemers niet de mogelijkheid een
brandblusser te gebruiken. Dit omdat bij 17% van de werknemers er geen brandblusser is.
Van de 83% waar wel een brandblusser aanwezig is, weet bijna een kwart niet hoe een
brandblusser werkt.

Daarnaast laat onderzoek uitgevoerd in opdracht van VROM en VEBON zien, dat van de beoogde
lastenverlichting door minder brandveiligheidsregels nauwelijks of geen sprake zal zijn.
'Met andere woorden, het is een onzalig en gevaarlijk plan van VROM. Mijn advies is dan
ook: stoppen met dat plan,'  aldus Van Beurden.

Plaats op:
Datum: 17 november 2006
Gerelateerde artikelen  
07-10-2007 Nieuws Russische maffia kraakt 3 Belgische banken
10-09-2007 Achtergrondartikelen Gemeen Goed Veiligheidsdomein (beveiligingsvoorschrift)
20-11-2006 Achtergrondartikelen EY ICT-barometer november 2006
05-03-2007 Nieuws Krapte op de arbeidsmarkt: CWI richt zich op beveiligingspersoneel
09-01-2007 Nieuws Beveiligingstak van ISS maakt nieuwe start
 
 

- partners -

 
 
 
 
 
� 2007 - 2020 Vakwereld. All rights reserved Pagina geladen in 0,9 seconden.