Nieuws  
 

"De beveiliging van websites kan niet zonder digitale certificaten. Hoewel de afgelopen tijd diverse uitgevers van digitale certificaten slachtoffer zijn geweest van hacks, zoals het Amerikaanse Comodo, het Israelische Startcom en nu recent in Nederland Diginotar, kan de beveiliging van websites niet zonder digitale certificaten en de onderliggende Public Key Infrastructure (PKI)-technologie."

Dat zegt John Hermans, partner bij KPMG IT Advisory. Digitale certificaten vormen volgens Hermans een essentieel onderdeel van de identificatie van een website. Tevens geven die certificaten de `koppeling' met de organisatie aan die de eigenaar van de website is.

Hermans: "Het gebruik van deze technologie zal op korte termijn dan ook niet verdwijnen en zal wereldwijd ingezet blijven als beveiligingsmiddel voor de communicatie tussen burgers, overheden en bedrijven. Het gebruik van deze beveiligingstechnologie bij bijvoorbeeld de Belastingdienst, CBS, RDW en anderen laten de brede inzet van deze technologie zien binnen de overheid. Dat is bij bedrijven niet anders."

Certificaten omruilen

Organisaties kunnen volgens Hermans op korte termijn niets anders doen dan de in opspraak geraakte certificaten omruilen. Hermans: "Dit wordt ook door de overheid geadviseerd. PKI is zo gestandaardiseerd dat dit relatief eenvoudig is. Er is op dit moment overigens ook geen goed werkend alternatief beschikbaar. Belangrijk daarbij is dat de PKI-technologie zelf niet aangetast is. Het is een partij binnen het vertrouwenssysteem wat onder vuur is komen te liggen doordat die partij gecompromitteerd is geraakt. Juist daardoor is dit vervangen van certificaten van een gecompromitteerde uitgever een goede korte-termijnoplossing."

Onvoldoende afgestemd

De hack van Diginotar en de verstrekkende gevolgen voor het systeem van vertrouwen laten eens te meer zien dat cybercrime en cyberwar niet alleen zeer sterk opkomend zijn als fenomeen, maar ook dat het niet onderschat moet worden. Het merendeel van de regulering en eisen rondom dit type beveiligingssystemen is opgesteld in een tijd waarin de cybercrime nog niet een dergelijke omvang had aangenomen als nu het geval is. Dreigingen rondom cyberwar werden voorheen niet reëel geacht, maar de ontwikkelingen van de afgelopen tijd laten helaas anders zien.

De huidige beveiligingseisen en -maatregelen zijn onvoldoende afgestemd op bedreigingen vanuit bijvoorbeeld nationale veiligheidsdiensten die allen vrijwel onbeperkte middelen tot hun beschikking hebben om een cyberwar te entameren. Daarom moet er kritisch gekeken worden naar de eisen en maatregelen die deze cyberdreigingen moeten pareren. De inhoudelijke eisen moeten herijkt worden. Maar ook de wijze waarop het toezicht en de naleving is georganiseerd moet ter discussie worden gesteld."

Aanscherpen van maatregelen

Cybercrime zal volgens Hermans niet meer uit de samenleving verdwijnen en er zullen ook steeds nieuwe en complexere aanvallen gaan plaatsvinden, ook op de partijen binnen dit beveiligingssysteem.

Hermans: "Alle partijen, overheid, bedrijfsleven en de uitgevers van certificaten, moeten zich daarom scherp bewust zijn van de continue veranderingen in de wereld. Het aanscherpen van de ingevoerde maatregelen moet daarom een voortdurend proces zijn. De ontwikkelingen van de afgelopen tijd leren ons ook dat het toezicht op de uitgevers van digitale certificaten op dit moment niet afdoende effectief is. Het zal dan ook beter moeten aansluiten op deze nieuwe cybercrimedreigingen.

Het meer en beter monitoren, waardoor problemen in een vroeg stadium onderkend kunnen worden, is van wezenlijk belang voor betrouwbare dienstverlening van de uitgevers van certificaten. Mijn advies zou zijn om met alle betrokken partijen na te denken over de vraag of continue monitoring een mogelijke oplossing is om te voorkomen dat we in de toekomst nogmaals met een dergelijke hack als bij Diginotar geconfronteerd worden."

Plaats op:
Datum: 7 september 2011
Categorie: Informatie- & databeveiliging
Bron: KPMG
Gerelateerde artikelen  
05-09-2011 Nieuws 'Bedrijf snel overstappen bij gebruik certificaten DigiNotar'
24-08-2010 Nieuws G2 certificaten vanaf 2011 verplicht
26-02-2019 Nieuws ValidSign en KPN intensiveren partnership PKIoverheid-certificaten
24-08-2010 Achtergrondartikelen G2 certificaten vanaf 2011 verplicht
07-02-2017 Nieuws Certificaten veroorzaken storingen bij meerderheid onderzochte bedrijven
 
 

- partners -

 
 
 
 
 
� 2007 - 2020 Vakwereld. All rights reserved Pagina geladen in 0,83 seconden.