Nieuws  
 

Minister Hirsch Ballin (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) heeft dertien van de vijfentwintig regionale politiekorpsen onder versterkt financieel toezicht gesteld. Het gaat om de politiekorpsen Groningen, Friesland, Drenthe, Flevoland, Gelderland-Zuid, Utrecht, Noord-Holland-Noord, Zaanstreek-Waterland, Haaglanden, Rotterdam-Rijnmond, Zuid-Holland-Zuid, Midden- en West-Brabant en Limburg-Zuid.

De korpsen hebben slechte financiële vooruitzichten en onvoldoende reserves. Door de maatregel mogen de korpsen alleen maar gewone uitgaven doen die passen binnen hun lopende begroting voor de komende maanden. Per korps wordt vastgelegd voor welke andere uitgaven speciale toestemming van het Ministerie van BZK nodig is.
Het ministerie gaat in overleg met de korpsen onderzoeken hoe hun financiële situatie weer gezond kan worden.

Plaats op:
Datum: 17 maart 2010
Gerelateerde artikelen  
20-05-2010 Nieuws Nog geen besluit over andere verdeling politie
30-10-2008 Nieuws Negentien veiligheidsregio's met afspraken over rampenbestrijding
09-07-2008 Nieuws Vijftien van de vijfentwintig veiligheidsregio’s maken afspraken
30-09-2008 Nieuws Bestuurlijke aanpak georganiseerde criminaliteit
19-06-2008 Nieuws Politie krijgt nieuw handhavingssyteem
 
 

- partners -

 
 
 
 
 
� 2007 - 2019 Vakwereld. All rights reserved Pagina geladen in 0,77 seconden.