Nieuws  
 

Scholen die behoefte hebben aan hulp bij het oplossen van veiligheidsvraagstukken kunnen nog tot het einde van het jaar ondersteuning aanvragen bij de Kwaliteitsteams Veiligheid van het Nederlands Jeugd Instituut. Aan de ondersteuning zijn geen kosten verbonden.

Inmiddels hebben 285 scholen, uit alle sectoren, bij het oplossen van vraagstukken rond sociale veiligheid samengewerkt met een regionaal Kwaliteitsteam Veiligheid. Van die scholen blijkt 93 procent (zeer) tevreden over de geboden ondersteuning.

De consulenten in de vijf regionale kwaliteitsteams zijn afkomstig van Halt-organisaties, APS, KPC-groep en het Centrum Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). De teams zijn op de hoogte van alle aspecten van sociale veiligheid.

Met wat voor vragen of problemen kunnen scholen terecht? Voor alle vragen of problemen rondom de sociale veiligheid binnen de school. Deze kunnen betrekking hebben op incidenten of overlast die de school ervaart, maar het kan ook om meer algemene vragen gaan. Bijvoorbeeld over het schrijven van een schoolveiligheidsplan of het maken van doeltreffend schoolveiligheidsbeleid of de samenwerking met politie.

Enkele voorbeelden:
* Hoe kan onze school structureel voorkomende situaties van sociale onveiligheid aanpakken?
* Op welke wijze kan onze school een betere afstemming tussen veiligheid- en zorgbeleid realiseren?
* Hoe kan onze school zijn personeel, ouders, leerlingen en medezeggenschapsraad betrekken bij het inhoud geven aan sociale veiligheid?
* Hoe kan onze school ervoor zorgen dat er duidelijke afspraken met de politie komen?
* Welke bestuurlijke afspraken zou onze school met de gemeente moeten maken over veiligheid in en om de school?

Inmiddels is ruim tweederde van de ondersteunde scholen al aan de slag gegaan met de adviezen van de kwaliteitsteams. Die adviezen hebben in de praktijk vooral betrekking op het ontwerpen en implementeren van een situatiespecifiek schoolveiligheidsplan.

Plaats op:
Datum: 17 november 2009
Gerelateerde artikelen  
30-11-2018 Nieuws Veiligheidsgevoel docenten voortgezet onderwijs afgenomen
17-05-2010 Nieuws Nieuw programma Veilige Publieke Taak Onderwijs
29-11-2011 Nieuws Veiligheid scholen: gebrek aan organisatorische maatregelen
10-10-2018 Nieuws Veiligheidsgevoel mbo-student licht gedaald
27-12-2011 Nieuws Scholen geteisterd door diefstal van daklood
 
 

- partners -

 
 
 
 
 
� 2007 - 2019 Vakwereld. All rights reserved Pagina geladen in 0,81 seconden.