Nieuws  

De Vereniging van Particuliere Beveiligingsorganisaties (VPB) is blij met de uitkomsten van het onderzoek van de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid naar het toezicht op de beveiligingsorganisaties en recherchebureaus. Het onderzoek concludeert dat er geen aanwijzingen zijn die duiden op grote problemen en misstanden in de sector.

Uit dit onderzoek blijkt dat het toezicht op de sector verbeterd kan worden. Dat toezicht wordtdoor politie en Koninklijke Marechaussee uitgevoerd. Het rapport maakt onderscheid tussen preventief toezicht (vergunningverlening, beoordeling van betrouwbaarheid van medewerkers) en repressief toezicht (naleving en handhaving van de wet). Vooral dat laatste kan beter, vindt de inspectie.

"Ook wij vinden dat er toezicht moet zijn op de sector', aldus voorzitter Tjibbe Joustra van de VPB. "Wij doen al heel veel aan interne borging van de kwaliteit, maar extern toezicht op bedrijven die zich bezighouden met gevoelige taken als beveiliging en particuliere recherche, vinden ook wij noodzakelijk. We hebben alle belang bij een betrouwbare sector".

Joustra wijst wel op het feit dat justitie een paar duizend vergunningen aan particuliere beveiligingsorganisaties heeft afgegeven, terwijl maar een paar honderd daarvan echt bedrijfsmatig opereren. "Het pensioenfonds waaraan werkgevers in de sector wettelijk verplicht premies moet afdragen, telt slechts 320 bedrijven met één of meer werknemers. Er zijn dus ongeveer 1500 spookvergunningen verleend!" aldus Joustra.

De inspectie concludeert dat de naleving van de privacywetgeving door de particuliere recherchebureaus onvolledig is. Zij pleit voor maatregelen op dat vlak. 
De VPB heeft het Keurmerk Particulier Onderzoeksbureaus verplicht gesteld aan al haar leden. Bezit van dit keurmerk geeft extra waarborg voor naleving van de privacywetgeving. In een brief aan de Tweede Kamer schrijven de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie dat de Vpb betrokken zal worden bij de afstemming tussen politie, het College Bescherming Persoonsgegevens en de uitvoeringorganisatie Justis van het Ministerie van Justitie. "Dat is heel goed", aldus Joustra. "Onze bedrijven nemen een steeds belangrijker plaats in de bescherming van de veiligheid van ons allemaal. Dat vraagt van ons een verantwoordelijke opstelling. Ik ben blij dat de ministers ons bij de uitvoering van de regels wil betrekken".

De bewindslieden vinden, in tegenstelling tot de politie, het niet nodig dat er door middel van boetes kan worden opgetreden tegen individuele medewerkers van beveiligings- of recherchebureaus. Volgens de ministers geeft het bestaande systeem van bestuurlijke boetes tegen bedrijven of organisaties voldoende waarborg.

Tot slot pleit Joustra voor gelijkschakeling van de eisen die aan bedrijfsrecherchediensten worden gesteld met die aan particuliere recherchebureaus worden gesteld. De eisen met betrekking tot privacybescherming voor de particuliere recherchebureaus zijn veel zwaarder dan voor de bedrijfsrecherchediensten. "Wij vinden dat die eisen gelijkgetrokken moeten worden', aldus Joustra.

 

Het rapport van de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid en de aanbiedingsbrief aan de Tweede Kamer zijn terug te vinden op de internetsite van het Ministerie van Justitie.

 

Bron: persbericht VPB

Plaats op:
Datum: 22 juni 2009
Gerelateerde artikelen  
19-07-2010 Achtergrondartikelen Waarom fraudeert iemand?
18-06-2009 Nieuws Beveiligingsbeelden ondernemers ook 'van de straat'
21-01-2010 Nieuws Nieuwe Columnist BeveiligingsWereld.nl
05-07-2010 Achtergrondartikelen Profiel en doelwit van de fraudeur
19-06-2009 Nieuws Meer toezicht op particuliere beveiligers
 
 

- partners -

 
 
 
 
 
� 2007 - 2020 Vakwereld. All rights reserved Pagina geladen in 0,85 seconden.